cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
65/2009/KDTM-PT
09-04-2009
Phúc thẩm
65/2009/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
51/2009/KDTM-PT
23-03-2009
Phúc thẩm
51/2009/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
03/2008/KDTM-GĐT
10-01-2008
03/2008/KDTM-GĐT

Tại đơn khởi kiện đề ngày 21/12/2006 NĐ_Ngân hàng đề nghị Tòa án buộc BĐ_công ty cổ phần 25 phải trả nợ cho NĐ_Ngân hàng: 4.669.115.289 đồng, trong đó nợ gốc là 3.325.946.500 đồng và số tiền lãi tính đến ngày 30/11/2006 là 1.343.168.789 đồng; số tiền lãi phát sinh từ ngày 30/11/2006 đến khi thi hành án. Tại Biên bản hòa giải không thành ngày 06/3/2007, NĐ_Ngân hàng vẫn giữ nguyên yêu cầu; BĐ_công ty cổ phần 25 hoàn toàn nhất trí với số tiền vay như NĐ_Ngân hàng đã nêu và như nội dung các Biên bản bàn giao tài chính, nhưng công ty không đồng ý thanh toán như NĐ_Ngân hàng đề nghị.

1792/2007/KDTM-ST
25-09-2007
Sơ thẩm
1792/2007/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh
N/A
10-07-2007
Sơ thẩm
N/A
TAND cấp tỉnh