cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
1084/2007/KDTM-ST
27-06-2007
Sơ thẩm
1084/2007/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh
55/2007/KDTM-PT
08-06-2007
Phúc thẩm
55/2007/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
28/2007/KDTM-PT
04-06-2007
Phúc thẩm
28/2007/KDTM-PT
TAND cấp tỉnh
N/A
09-05-2007
Sơ thẩm
N/A
TAND cấp tỉnh
639/2007/KDTM-ST
23-04-2007
Sơ thẩm
639/2007/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh