cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
227/2006/KDTM-ST
24-05-2006
Sơ thẩm
227/2006/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Hậu Lộc có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về tín dụng. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn thanh toán số nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số N2XD3269/HĐTD ngày 01/8/20003 số tiền là 5.177.920.000 đồng, trong đó: nợ gốc là 4.400.000.000 đồng và lãi tạm tính đến ngày 24/5/2006 là 777.920.000 đồng, (bao gồm: Lãi trong hạn: tính từ ngày 03/02/2005 đến ngày 01/8/2005 với mức lãi suất 0,85%/tháng là 224.400.000 đồng và lãi quá hạn: tính từ ngày 02/8/2005 đến ngày 24/5/2006 với mức lãi suất 1,275%/tháng là 553.520.000 đồng). Lãi được tiếp tục tính kể từ ngày 25/5/2006 theo mức lãi suất 1,275%/tháng trên số dư nợ gốc cho đến khi thực trả hết nợ.

211/2006/KDTM-ST
17-05-2006
Sơ thẩm
211/2006/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh

Do ông BĐ_Tùng không trả nợ đúng hạn mặc dù đã được Ngân hàng gia hạn, đôn đốc và nhắc nhở nhiều lần nên Ngân hàng đã làm đơn khởi kiện yêu cầu ông BĐ_Đoàn Thế Tùng phải trả cho Ngân hàng số nợ 3.660.150.000 đồng. Từ ngày 14/3/2006 Ngân hàng sẽ tiếp tục tính lãi theo mức lãi quá hạn của ngân hàng nhà nước quy định trên số nợ gốc cho đến khi trả hết nợ. Nếu ông BĐ_Đoàn Thế Tùng không trả nợ thì chúng tôi đề nghị Tòa án phát mãi căn nhà 822 SVH, phường 12, quận Y, thành phố HCM do ông BĐ_Đoàn Thế Tùng và bà LQ_Lê Thị Thùy đồng sở hữu theo Hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng số 16.1203.51/TC đã được chứng thực tại Phòng công chứng số 4 số 043088 quyển số 8 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 31/12/2003, để ngân hàng thu hồi nợ

107/2006/KDTM-PT
12-05-2006
Phúc thẩm
107/2006/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC

Trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật và phương án kinh doanh của BĐ_Công ty Dịch vụ tổng hợp Thành Long được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số1125/QĐ-UB ngày 21/10/1993 và Công văn đề nghị vay vốn số 12/VP6 ngày 04/02/1004 của Ủy ban nhân dân tỉnh NĐ, NĐ_Ngân hàng Tín Đức đã ký 03 hợp đồng tín dụng cho BĐ_Công ty Dịch vụ tổng hợp Thành Long vay vốn thực hiện hợp đồng liên doanh với Công ty Zanussi International Spa cụ thể: 1. Hợp đồng tín dụng ngoại tệ số 01/NHNT ngày 19/5/1995 với số tiền vay là 300.000 USD, thời hạn 6 tháng, lãi suất 8%/năm. 2. Hợp đồng tín dụng ngắn hạn ngoại tệ số 02/NHNT ngày 22/6/1995 với số tiền vay là 171.992,67 USD, thời hạn 1,5 tháng. 3. Hợp đồng tín dụng ngắn hạn ngoại tệ số 03/NHTN ngày 24/8/1995 với số tiền vày là 185.121,58 USD, thời hạn vay 45 ngày.

05/2006/KDTM-GĐT
10-05-2006
05/2006/KDTM-GĐT

Ngày 18/10/2001, NĐ_Ngân hàng ngoại thương Hà Phương - Chi nhánh GL (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) do ông Trần Văn Tiết, chức vụ Phó giám đốc làm đại diện và BĐ_Xí nghiệp tư doanh Văn Luân (sau đây gọi tắt là BĐ_Xí nghiệp Văn Luân) do bà Phan Thị Đại (tên gọi khác là Nguyễn Thị Thu Lan), Chủ doanh nghiệp làm đại diện ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 23. Theo đó, Ngân hàng cho BĐ_Xí nghiệp Văn Luân vay 1.600.000.000 đồng, lãi suất 0,65%/tháng, thời hạn cho vay là 06 tháng.

03/2004/HĐTP-KT
26-02-2004
03/2004/HĐTP-KT