cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
11/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
08-05-2015
11/2015/KDTM-GĐT

Do BĐ_Doanh nghiệp tư nhân An Khang vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Doanh nghiệp tư nhân An Khang thanh toán 2.195.371.960 đồng; trong đó, nợ gốc 1.480.000.000 đồng, nợ lãi tính đến ngày 23/6/2011 là 715.371.960 đồng; nếu BĐ_Doanh nghiệp tư nhân An Khang không thanh toán hoặc thanh toán không hết nợ (gốc và lãi) thì cho bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho Ngân hàng. Ông Phạm Chí Hồng - Chủ BĐ_Doanh nghiệp tư nhân An Khang thừa nhận về số tiền nợ gốc và tiền lãi như Ngân hàng đã trình bày. Riêng số tiền chi phí bán đấu giá tài sản thế chấp là 14.002.000 đồng thì ông không đồng ý trả Ngân hàng vì ông cho rằng các bên đã thỏa thuận khi nào bán được tài sản thế chấp thì Doanh nghiệp mới đồng ý chịu chi phí này.

08/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
07-05-2015
08/2015/KDTM-GĐT

Ngày 09/6/2008, NĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần Thanh Mai- Chi nhánh HN (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Sài Gòn) và BĐ_Công ty TNHH Cảnh Nghĩa (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Cảnh Nghĩa) ký Hợp đồng tín dụng số 502/2008/HĐTDTL-DN và ngày 07/11/2008 ký Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung số 502A/2008/HĐTDTL-DN. Theo đó, Ngân hàng Sài Gòn cho BĐ_Công ty Cảnh Nghĩa vay số tiền 7.000.000.000 đồng; lãi suất cho vay: 1,5%/tháng; phạt chậm trả đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

03/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
15-04-2015
03/2015/KDTM-GĐT

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 18/5/2009 và đại diện của nguyên đơn trình bày: Ngày 22/02/2008, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ưong Chi nhánh PT (sau đây viết tắt là Quỹ tín dụng PT) cho bà BĐ_Nguyễn Thị Hoa vay 1.200.000.000 đồng, thời hạn cho vay là 12 tháng kể từ ngày 28/02/2008 đến ngày 28/02/2009 theo Hợp đồng tín dụng số TCPGC00356/HĐTD để góp vốn kinh doanh và dịch vụ cầm đồ.

11/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
27-03-2015
Sơ thẩm
11/2015/KDTM-ST
TAND cấp huyện

BĐ_Công ty TNHH Xây dựng và Môi Trường Dịch Vụ Thương Mại Hà Hân (gọi tắt là BĐ_Công ty Hà Hân) có vay vốn tại NĐ_Ngân hàng TMCP Ân Minh- Chi nhánh Tp. HCM với tổng số vốn vay là 4.400.000.000đồng, cụ thể từng khoản vay như sau: 1/ Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 0009/HĐTD-NH/LQĐ ngày 20/3/2010 với số vốn vay là 1.100.000.000đồng (Một tỷ một trăm triệu) đồng; mục đích vay vốn: bổ sung vốn kinh doanh. Tài sản đảm bảo là nhà và đất tại số 20/12 đường 4, khu phố 2, phường LT, quận TĐ, thành phố HCM thuộc sở hữu của ông LQ_Nguyễn Văn Nhân và bà LQ_Lê Thị Tuyết Linh theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 00009/HĐTD-QSDĐTSGLVĐ-3 lập tại Phòng công chứng số 1 ngày 20/3/2010, đã được Phòng tài nguyên Môi trường quận TĐ xác nhận đăng ký thế chấp ngày 22/3/2010.

11/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
27-03-2015
Sơ thẩm
11/2015/KDTM-ST
TAND cấp huyện

BĐ_Công ty TNHH Xây dựng và Môi Trường Dịch Vụ Thương Mại Quốc An (gọi tắt là BĐ_Công ty Quốc An) có vay vốn tại NĐ_Ngân hàng TMCP Ninh Quân- Chi nhánh Tp. HCM với tổng số vốn vay là 4.400.000.000đồng, cụ thể từng khoản vay như sau: 1/ Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 0009/HĐTD-NH/LQĐ ngày 20/3/2010 với số vốn vay là 1.100.000.000đồng (Một tỷ một trăm triệu) đồng; mục đích vay vốn: bổ sung vốn kinh doanh. Tài sản đảm bảo là nhà và đất tại số 20/12 đường 4, khu phố 2, phường LT, quận TĐ, thành phố HCM thuộc sở hữu của ông LQ_Nguyễn Văn Nhân và bà LQ_Lê Thị Tuyết Linh theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 00009/HĐTD-QSDĐTSGLVĐ-3 lập tại Phòng công chứng số 1 ngày 20/3/2010, đã được Phòng tài nguyên Môi trường quận TĐ xác nhận đăng ký thế chấp ngày 22/3/2010.