cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
20/2015/ST-KDTM
04-02-2015
Sơ thẩm
20/2015/ST-KDTM
TAND cấp huyện

Ngày 05/7/2011 BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lực Điền (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Lực Điền) và NĐ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần T - Chi nhánh Thành phố HCM – Phòng giao dịch LTK (sau đây gọi tắt là NĐ_Ngân hàng) đã ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số PLTK.DN.01020411 ngày 05/7/2011, nội dung: Cung cấp hạn mức tín dụng là 1.100.000.000 đồng, thời hạn là 12 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng) cho BĐ_Công ty Lực Điền để bổ sung vốn kinh doanh, lãi suất vay được quy định theo khế ước nhận nợ, cụ thể: Theo khế ước nhận nợ số PLTK.DN.01020411/KUNN-04 ngày 01/02/2012 thì lãi suất là 22,5%/năm, thời hạn vay 06 tháng kể từ ngày 01/2/2012 đến ngày 01/8/2012.

03/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
19-01-2015
Sơ thẩm
03/2015/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 22/01/2013 của NĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần Phước An cùng các tài liệu chứng cứ có trong hoà sơ do ông Mai Xuân Hiếu làm đại diện trình bày tại tòa hôm nay thì: Vào ngày 30/9/2010 NĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần Phước An ký hợp đồng tín dụng số 46/09/2010/HM cùng BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trường Minh, theo hợp đồng tín dụng thì BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trường Minh vay số tiền là 2.500.000.000 đồng, lãi suất 1.5%/tháng, thời hạn vay 12 tháng. Đồng thời khi vay số tiền trên thì bà LQ_Phạm Thị Thu Hằng thế chấp căn nhà tại số 24 Đường số M, Phường 7, Quận GV, Thành phố HCM (57/24 LĐT, Phường 7, quận GV, Thành phố HCM) để đảm bảo khoản tiền nợ vay, với thời gian vay là 12 tháng. Sau khi vay nợ đến hạn Ngân hàng có nhắc nhở nhiều lần nhưng đến nay bị đơn chưa thanh tốn số tiền vay.

33/2015/KDTM-ST
08-01-2015
Sơ thẩm
33/2015/KDTM-ST
TAND cấp huyện
68/2014/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
26-12-2014
68/2014/KDTM-GĐT

Ngày 22/7/2008, NĐ_Ngân hàng TMCP Á Đông - Chi nhánh quận X1 - Phòng giao dịch TB (sau đây gọi là Ngân hàng) cho ông BĐ_Hoàng Thanh Trung vay 500.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 1015-LW- 20080.1150 kiêm khế ước nhận nợ ngày 23/7/2008. Mục đích vay: bổ sung vốn kinh doanh; thời hạn vay 12 tháng (kể từ ngày giải ngân của khế ước nợ đầu tiên), lãi suất 1,66%/tháng, lãi suất quá hạn: 150%/tháng so với lãi suất trong hạn, Lãi phạt chậm trả: (150% LS cho vay trong hạn) X số ngày chậm trả lãi chậm trả. Để bảo đảm cho khoản tiền vay trên, ông BĐ_Hoàng Thanh Trung đã ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số 29/EIB-Q11- PGDTB/TC/2008 ngày 22/7/2008, tài sản thế chấp là diện tích 160m2 đất tại thửa đất số 524, tờ bản đồ số 19 tại xã TX, huyện HM, thành phố HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 493/QSDĐ/1B ngày 24/5/2002.

66/2014/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
25-12-2014
66/2014/KDTM-GĐT

Ngày 02/8/2010, NĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần Đồng Nam - Chi nhánh tỉnh BR - VT (sau đây viết tắt là Ngân hàng) cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ xây dựng và sản xuất Toàn Thành (sau đây viết tắt là Doanh nghiệp Toàn Thành) vay 2.000.000.000 đồng theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số HM10/0046/VT và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số HM10/0124/VT-SDBS ngày 25/11/2010; lãi suất vay được quy định trong từng giấy nhận nợ; thời hạn vay được ghi trên mỗi giấy nhận nợ, tối đa không quá 04 tháng.