cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:
Cơ sở pháp lý áp dụng ưu đãi đầu tư cho dự án sử dụng đất trong khu công nghệ cao
Cơ sở pháp lý áp dụng ưu đãi đầu tư cho dự án sử dụng đất trong khu công nghệ cao
(22-04-2020) Xem thêm

Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sân golf nghỉ dưỡng
Bộ 30 tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sân golf nghỉ dưỡng
(21-04-2020) Xem thêm

Các văn bản quy định về việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư (chi tiết tại tỉnh Hòa Bình)
Các văn bản quy định về việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư (chi tiết tại tỉnh Hòa Bình)
(21-04-2020) Xem thêm

Tuyển tập các văn bản pháp lý cần nghiên cứu để lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án sân golf nghỉ dưỡng tại Hòa Bình
46 văn bản pháp lý cần nghiên cứu để lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án sân golf nghỉ dưỡng tại Hòa Bình
(21-04-2020) Xem thêm

Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, an toàn áp dụng đối với Nhà máy xi măng
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, an toàn áp dụng đối với Nhà máy xi măng
(20-04-2020) Xem thêm

Quy hoạch công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030
Quy hoạch công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030
(20-04-2020) Xem thêm

Bộ tiêu chuẩn thiết kế và thẩm định thiết kế cơ sở công trình (cấp I) Nhà máy xi măng
Bộ tiêu chuẩn thiết kế và thẩm định thiết kế cơ sở công trình (cấp I) Nhà máy xi măng
(20-04-2020) Xem thêm

Văn bản pháp lý sử dụng cho việc tính toán tổng mức vốn đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng
Văn bản pháp lý sử dụng cho việc tính toán tổng mức vốn đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng
(20-04-2020) Xem thêm

30 văn bản pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất
30 văn bản pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất
(18-04-2020) Xem thêm

23 tiêu chuẩn môi trường áp dụng trong quá trình hoạt động nhà máy hóa chất
23 tiêu chuẩn môi trường áp dụng trong quá trình hoạt động nhà máy hóa chất
(18-04-2020) Xem thêm