cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 04/2010/KDTM-GĐT
  • Ngày tuyên án: 19-03-2010
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

Từ khóa: Hợp đồng vô hiệu, Hợp đồng đại lý/Phân phối hàng hóa,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào