cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng liên doanh
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 174/2006/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 11-09-2006
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm