cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Ngân hàng, Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm dân sự ,

97/2006/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 654
  • 3

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà và quyền sử dụng đất

18-05-2006

Theo anh Thân Văn Hạn (được bà NĐ_Hoàng Thị Tuyết ủy quyền) trình bày trong đơn khởi kiện và lời khai như sau: Nguồn gốc thửa đất 490m2 hiện anh Thân Văn Phàm (con trai bà NĐ_Tuyết) và bà BĐ_Thân Thị Biện đang ở là của bố mẹ anh là ông Thân Văn Nghi và bà NĐ_Hoàng Thị Tuyết. Năm 1972, bố anh xin ra khỏi hợp tác xã và đã đổi 12 thước ruộng cho ông Đào Văn Kiểm để lấy thửa đất này. Sau đó bố mẹ anh làm nhà ở. Năm 1985 bố mẹ anh thấy bà BĐ_Biện (bà BĐ_Biện là em ruột bố nuôi) sống độc thân nên đã đồng ý để bà BĐ_Biện ra ở 3 gian nhà nhỏ cấp 4 trên phần đất đổi cho ông Kiểm để bà BĐ_Biện bán nước sinh sống, cũng năm đó thì bố mẹ anh cho anh Thân Văn Phàm ra ở 4 gian nhà cấp 4 cùng trên mảnh đất với bà BĐ_Biện. Năm 1986 bà BĐ_Biện đã dở nhà cũ xây lại nhà mới ở đến nay.