cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 822/2015/LĐ-PT
  • Ngày tuyên án: 08-07-2015
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

Từ khóa: Người lao động là người nước ngoài, Email (Thư điện tử), Giải thích hợp đồng mẫu,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào