cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 03/2013/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 03-09-2013
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

Từ khóa: Giấy phép lao động, Người lao động là người nước ngoài, Email (Thư điện tử),
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào