cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 05/2014/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 22-04-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

Từ khóa: Lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu