cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 05/2014/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 22-04-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

Từ khóa: Lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào