cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 25/2014/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 19-09-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý