cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 21/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 13-08-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

09/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2960
  • 124

Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

07-05-2015

Ngày 11/5/2004, NĐ_Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Hàng Linh (sau đâỵ viết tắt theo tên giao dịch là NĐ_HLBANK) và BĐ_Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh Phúc Châu (sau đây viêt tăt là BĐ_Công ty kinh doanh Phúc Châu) ký Biên bản thỏa thuận số 488/BBTT về việc đền bù hỗ trợ khu đất khoảng 4.100m2 của NĐ_HLBANK trong dự án Khu đô thị An Phú-An Khánh. Tại Biên bản thỏa thuận có nội dung: Việc thực hiện đền bù hỗ trợ được thể hiện thông qua một hợp đồng kinh tế cụ thể giữa hai bên. Thực hiện thỏa thuận trên, ngày 10/12/2004, Exirnbank đã giao khu đất 4.132,60m2 tại đường Lương Định Của, Quận 2, Thành phố HCM cho BĐ_Công ty kinh doanh Phúc Châu; và cũng trong ngày 10/12/2004, BĐ_Công ty kinh doanh Phúc Châu trợ cấp đền bù cho NĐ_HLBANK 921.900.000 đồng.


15/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1792
  • 51

Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

20-05-2014
TAND cấp huyện

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/HTKD/TTA-VTP/2011 ngày 22/06/2011 giữa NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thịnh Minh (sau đây gọi là NĐ_Công ty Thịnh Minh) ký kết với BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Minh Quốc (Sau đây gọi là BĐ_Công ty Minh Quốc) mục đích hợp tác đầu tư vốn để mua nông sản kinh doanh - Mặt hàng: mè đen, số lượng: 300 tấn, đơn giá tạm tính: 32.500.000đồng /tấn. - Hàng được nhập tại kho bên BĐ_Công ty Minh Quốc, tại xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. - Thời hạn thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/7/2011 đến hết ngày 01/10/2011.