cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 09/2015/KDTM-GĐT
  • Ngày tuyên án: 07-05-2015
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

21/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3380
  • 72

Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

13-08-2014
TAND cấp huyện

Ngày 08/6/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh (gọi tắt là Công ty Hồng Lĩnh) được UBND tỉnh Bình Định giao đất theo quyết định số 333/QĐ-UBND với diện tích 10.748 m2 tại Phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xây dựng trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp. Ngày 12/12/2007, các bên gồm Công ty Hồng Lĩnh, BĐ_Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường (Công ty Sài Gòn Phú Gia) và NĐ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Minh Quốc (Ngân hàng SCB) đã ký hợp đồng hợp tác số 12-12/HĐHT-2007 về việc hợp tác đầu tư dự án tại tỉnh Bình Định. Theo hợp đồng này, Ngân hàng SCB sẽ nhận chuyển nhượng 2.000 m2 đất trong tổng diện tích nói trên với vốn góp là 21 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng và Công ty Hồng Lĩnh, Công ty Sài Gòn Phú Gia chịu trách nhiệm hoàn thành thủ tục pháp lý diện tích đất trên cho Ngân hàng SCB. Ngày 15/12/2007, Ngân hàng SCB đã chuyển tiền thanh toán đợt 1 là 20 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Phú Gia.


15/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1902
  • 52

Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

20-05-2014
TAND cấp huyện

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/HTKD/TTA-VTP/2011 ngày 22/06/2011 giữa NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thịnh Minh (sau đây gọi là NĐ_Công ty Thịnh Minh) ký kết với BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Minh Quốc (Sau đây gọi là BĐ_Công ty Minh Quốc) mục đích hợp tác đầu tư vốn để mua nông sản kinh doanh - Mặt hàng: mè đen, số lượng: 300 tấn, đơn giá tạm tính: 32.500.000đồng /tấn. - Hàng được nhập tại kho bên BĐ_Công ty Minh Quốc, tại xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. - Thời hạn thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/7/2011 đến hết ngày 01/10/2011.