cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Giấy phép lao động, Người lao động là người nước ngoài,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào