cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 29/2014/ DSST
  • Ngày tuyên án: 17-01-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ