cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Rượu Remy Martin Fine Champagne Cognac V.S.O.P 40% 12x700ml. Rượu đóng trong chai thủy tinh, 700ml/chai, 12 chai/thùng.Hàng mới 100%... (mã hs rượu remy marti/ mã hs của rượu remy ma)
Rượu HENNESSY PARADIS 40%VOL (0.70 lít/chai; 3 chai/kiện)... (mã hs rượu hennessy p/ mã hs của rượu henness)
Rượu Baileys the Original Cream liqueur 17% 750ml, 12 chai/thùng... (mã hs rượu baileys th/ mã hs của rượu baileys)
Rượu HENNESSY BLACK 43% VOL (1 L/Chai; 12 Chai/Kiện)... (mã hs rượu hennessy b/ mã hs của rượu henness)
Rượu MARTELL BLUE SWIFT 40%VOL (0.75 lít/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rượu martell bl/ mã hs của rượu martell)
Rượu HENNESSY RICHARD 40%VOL (0.70 lít/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rượu hennessy r/ mã hs của rượu henness)
Rượu MARTELL CORDON BLEU 40%VOL (1 lít/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rượu martell co/ mã hs của rượu martell)
Rượu Cognac Hennessy Very Special 40% (HENNESSY VS40 35 CL-C12-PPT-M13), không hộp- 35cl x 12 chai/thùng... (mã hs rượu cognac hen/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Cognac 3261090420971, CHABOT VSOP GOLD 1.0L VOL 40.0 %... (mã hs rượu cognac 326/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Cognac 3245998521015, HENNESSY VSOP 2020 CNY EDITION 1L VOL 40.0 %... (mã hs rượu cognac 324/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Cognac 3219820003703, MARTELL XO 70CL VOL 40.0 %... (mã hs rượu cognac 321/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Cognac 3024482295126, REMY MARTIN VSOP 1.0L VOL 40.0 %... (mã hs rượu cognac 302/ mã hs của rượu cognac)
Rượu HENNESSY JAMES 40%VOL (1 lít/chai; 6 chai/kiện)... (mã hs rượu hennessy j/ mã hs của rượu henness)
Rượu VSOP XO,1000ml/1chai,12 chai/ 1 kiện,40% vol. Hàng mới 100%, 350 kiện... (mã hs rượu vsop xo10/ mã hs của rượu vsop xo)
Rượu hennessy XO,1000ml/1 chai, 6 chai/ 1 kiện,40 %vol. Hàng mới 100%, 450 kiện... (mã hs rượu hennessy x/ mã hs của rượu henness)
RƯỢU-DRAMBUIE 40% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượudrambuie 4/ mã hs của rượudrambui)
RƯỢU-BACARDI RUM 40% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượubacardi ru/ mã hs của rượubacardi)
RƯỢU-MARTELL VSOP 40% VOL 30ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượumartell vs/ mã hs của rượumartell)
RƯỢU-REMY MARTIN 40% VOL 30ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượuremy marti/ mã hs của rượuremy ma)
Rượu Kahlua 3.0... (mã hs rượu kahlua 30/ mã hs của rượu kahlua)
Rượu Kahlua 6.0... (mã hs rượu kahlua 60/ mã hs của rượu kahlua)
Rượu Malibu 3.0... (mã hs rượu malibu 30/ mã hs của rượu malibu)
Rượu Malibu 6.0... (mã hs rượu malibu 60/ mã hs của rượu malibu)
Rượu Gin Bombay 3.0... (mã hs rượu gin bombay/ mã hs của rượu gin bom)
Rượu Bacardi Oro 3.0... (mã hs rượu bacardi or/ mã hs của rượu bacardi)
Rượu Ballantines 3.0... (mã hs rượu ballantine/ mã hs của rượu ballant)
Rượu Jose Cuervo 3.0... (mã hs rượu jose cuerv/ mã hs của rượu jose cu)
Rượu RicaRượu Rd 3.0... (mã hs rượu ricarượu r/ mã hs của rượu ricarượ)
Rượu Bacardi Dark 3.0... (mã hs rượu bacardi da/ mã hs của rượu bacardi)
Rượu Bacardi Ocho 6.0... (mã hs rượu bacardi oc/ mã hs của rượu bacardi)
Rượu CoinTranheau 3.0... (mã hs rượu cointranhe/ mã hs của rượu cointra)
Rượu J Walker Red 3.0... (mã hs rượu j walker r/ mã hs của rượu j walke)
Rượu Jack Daniels 3.0... (mã hs rượu jack danie/ mã hs của rượu jack da)
Rượu Martell Bleu 3.0... (mã hs rượu martell bl/ mã hs của rượu martell)
Rượu Gin Hendricks 3.0... (mã hs rượu gin hendri/ mã hs của rượu gin hen)
Rượu Gin Monkey 47 3.0... (mã hs rượu gin monkey/ mã hs của rượu gin mon)
Rượu Hennessy Vsop 3.0... (mã hs rượu hennessy v/ mã hs của rượu henness)
Rượu Macallan 12yo 3.0... (mã hs rượu macallan 1/ mã hs của rượu macalla)
Rượu Gin No3 London 3.0... (mã hs rượu gin no3 lo/ mã hs của rượu gin no3)
Rượu J Walker Black 3.0... (mã hs rượu j walker b/ mã hs của rượu j walke)
Rượu Chivas Regal 12y 3.0... (mã hs rượu chivas reg/ mã hs của rượu chivas)
Rượu Teq Patron Silver 6.0... (mã hs rượu teq patron/ mã hs của rượu teq pat)
Rượu Lion Xo Tk. 25Cl... (mã hs rượu lion xo tk/ mã hs của rượu lion xo)
Rượu Bunny Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu bunny xo t/ mã hs của rượu bunny x)
Rượu Golia Xo Tk. 35Cl... (mã hs rượu golia xo t/ mã hs của rượu golia x)
Rượu Horse Xo Tk. 75Cl... (mã hs rượu horse xo t/ mã hs của rượu horse x)
Rượu Tiger Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu tiger xo t/ mã hs của rượu tiger x)
Rượu Cá Cọp 6 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp 6 n/ mã hs của rượu cá cọp)
Rượu Bulldog Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu bulldog xo/ mã hs của rượu bulldog)
Rượu Cá Cọp 10 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp 10/ mã hs của rượu cá cọp)
Rượu Cá Cọp 12 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp 12/ mã hs của rượu cá cọp)
Rượu Cá Cọp Bo (4X112Ml)... (mã hs rượu cá cọp bo/ mã hs của rượu cá cọp)
Rượu Dolphin Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu dolphin xo/ mã hs của rượu dolphin)
Rượu Cá Cọp Limited 112Ml... (mã hs rượu cá cọp lim/ mã hs của rượu cá cọp)
Rượu Elephant Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu elephant x/ mã hs của rượu elephan)
Rượu Cá Cọp Re Cau 6 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp re/ mã hs của rượu cá cọp)
Rượu Nếp Cho Dao Premium 750Ml... (mã hs rượu nếp cho da/ mã hs của rượu nếp cho)
Rượu Nếp Moi Cho Dao L.An. 0,5L... (mã hs rượu nếp moi ch/ mã hs của rượu nếp moi)
Rượu Cá Cọp 3 Nam Hop Giay 700Ml... (mã hs rượu cá cọp 3 n/ mã hs của rượu cá cọp)
Rượu Sim Chai Thuy Tinh A.K 500Ml... (mã hs rượu sim chai t/ mã hs của rượu sim cha)
Rượu Vang Thanh Long Do A.K 180Ml... (mã hs rượu vang thanh/ mã hs của rượu vang th)
Rượu Allherbs Sam Dt Ha Thao 600Ml... (mã hs rượu allherbs s/ mã hs của rượu allherb)
Rượu Parisiennes Extra (Pig) Bm. 1L... (mã hs rượu parisienne/ mã hs của rượu parisie)
Rượu Armenian Brandy (Grafin) Tk. 5Cl... (mã hs rượu armenian b/ mã hs của rượu armenia)
Rượu Bailey Mudslide... (mã hs rượu bailey mud/ mã hs của rượu bailey)
Rượu Mimosa... (mã hs rượu mimosa/ mã hs của rượu mimosa)
Rượu Mojito... (mã hs rượu mojito/ mã hs của rượu mojito)
Rượu Margarita... (mã hs rượu margarita/ mã hs của rượu margari)
Rượu Bon Voyage... (mã hs rượu bon voyage/ mã hs của rượu bon voy)
Rượu Bloody Mary... (mã hs rượu bloody mar/ mã hs của rượu bloody)
Rượu Dry Martini... (mã hs rượu dry martin/ mã hs của rượu dry mar)
Rượu Mixer Fanta... (mã hs rượu mixer fant/ mã hs của rượu mixer f)
Rượu Pina Colada... (mã hs rượu pina colad/ mã hs của rượu pina co)
Rượu Sunny Beach... (mã hs rượu sunny beac/ mã hs của rượu sunny b)
Rượu Bailleys 3.0... (mã hs rượu bailleys 3/ mã hs của rượu bailley)
Rượu Bailleys 6.0... (mã hs rượu bailleys 6/ mã hs của rượu bailley)
Rượu Btl Mapu Cab... (mã hs rượu btl mapu c/ mã hs của rượu btl map)
Rượu Cosmopolitan... (mã hs rượu cosmopolit/ mã hs của rượu cosmopo)
Rượu Saigon Sling... (mã hs rượu saigon sli/ mã hs của rượu saigon)
Rượu Yellow Birds... (mã hs rượu yellow bir/ mã hs của rượu yellow)
Rượu Happy Holiday... (mã hs rượu happy holi/ mã hs của rượu happy h)
Rượu Btl Chapoutier... (mã hs rượu btl chapou/ mã hs của rượu btl cha)
Rượu Btl Oxford Cab... (mã hs rượu btl oxford/ mã hs của rượu btl oxf)
Rượu Cranberry Kiss... (mã hs rượu cranberry/ mã hs của rượu cranber)
Rượu Mango Festival... (mã hs rượu mango fest/ mã hs của rượu mango f)
Rượu Saigon Skyline... (mã hs rượu saigon sky/ mã hs của rượu saigon)
Rượu Saigon Sweeties... (mã hs rượu saigon swe/ mã hs của rượu saigon)
Rượu Btl Marius Terret... (mã hs rượu btl marius/ mã hs của rượu btl mar)
Rượu Btl Jean Louis Bdb... (mã hs rượu btl jean l/ mã hs của rượu btl jea)
Rượu Gls Chapoutier 125... (mã hs rượu gls chapou/ mã hs của rượu gls cha)
Rượu Gls Mapu Chard 125... (mã hs rượu gls mapu c/ mã hs của rượu gls map)
Rượu Long Island Ice Tea... (mã hs rượu long islan/ mã hs của rượu long is)
Rượu Btl Santachris Chard... (mã hs rượu btl santac/ mã hs của rượu btl san)
Rượu Gls Oxford Chard 125... (mã hs rượu gls oxford/ mã hs của rượu gls oxf)
Rượu Remy Martin Vsop 3.0... (mã hs rượu remy marti/ mã hs của rượu remy ma)
Rượu Gls Marius Shiraz 125... (mã hs rượu gls marius/ mã hs của rượu gls mar)
Rượu Chx Lemongrass Skewers... (mã hs rượu chx lemong/ mã hs của rượu chx lem)
Rượu Gls Jean Louis Bdb 125... (mã hs rượu gls jean l/ mã hs của rượu gls jea)
Rượu Cognac Remy Martin VSOP 40% vol, 30ml/chai... (mã hs rượu cognac rem/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Bacardi Carta Blanca Superior White Rum 40% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu bacardi ca/ mã hs của rượu bacardi)
Rượu Martell VSOP 40% vol, 30 ml/chai... (mã hs rượu martell vs/ mã hs của rượu martell)
Rượu Cognac Courvoisier Artisan VSOP Triple Oak 40% vol 1L/chai, 60chai/6 kiện... (mã hs rượu cognac cou/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Cognac MARTELL MED VSOP 40% vol 0.5L/chai, 24 chai/kiện... (mã hs rượu cognac mar/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Cognac Meukow VSOP Superior 40% vol 1L/chai, 12 chai/kiện... (mã hs rượu cognac meu/ mã hs của rượu cognac)
Rượu Cognac ST. REMY AUTHENTIC VSOP 40% vol 1L/chai, 12 chai/kiện... (mã hs rượu cognac st/ mã hs của rượu cognac)
Rượu cognac HENNESSY VS 40% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu cognac hen/ mã hs của rượu cognac)
Rượu MARTELL XO 40% vol loại 70CL/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu martell xo/ mã hs của rượu martell)
Rượu Pernod 40% - 0,75l/chai
Rượu Martell Cordon Bleu Cognac - 40%-3lít (Không bao gồm giá đỡ)
Rượu Martell Vsop Cognac - 40%, 3l/chai
Rượu Otard VSOP 40%, 70cl 12chai/thùng
Rượu Camus Cognac VSOP 70cl, 40% 12 chai/thùng
Rượu Brandy Martell Vsop Cognac - 40%-0.7Iít
Rượu Camus Cognac extra elegance 70cl, 40% 06 chai/thùng
Rượu Camus Cognac XO elegance 70cl, 40% 12 chai/thùng
Rượu Bisquit Cognac XO 40%, 700ml/chai
Rượu Otard Jade 70cl, 40%, 12chai/Thùng
Rượu Remy VSOP Cognac 40% 0.7lít/chai, 4chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Remy VSOP Cognac 40% 35cl, 24chai/thùng
Rượu Martell Martell Xo - 40%-3lít
Rượu Remy Martin Extra Cognac 40% (6chaix0,7L)/thùng
Rượu mạnh hiệu Remy XO Excellence 700ml/chai, 12chai/thùng 40%
Rượu mạnh hiệu Remy XO Excellence 35cl, 12chai/thùng 40%
Rượu mạnh hiệu Remy Club Clear 40% 35cl, 24chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Remy Club Clear 40% 70cl, 12chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Remy VSOP Cognac 40% 3lít, 4chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Remy Club 40% 3lít/chai, 4chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Remy LOUIS XIII 70cl, 4 chai/thùng 40%
Rượu Remy Martin Louis XIII-GPK 40% (3x0,7l)
Rượu Hennessy XO 40% - 3l/chai
Rượu Hennessy XO 40% - 1,5l/chai
Rượu Hennessy XO 40% - 0.7l/chai
Rượu Hennessy VSOP - 40%, 3l/chai
Rượu Hennessy VSOP 40% - 1,5L/ chai, 6 chai/thùng
Rượu Cognac Hennessy VSOP 40%; 70cl/chai; 12chai/thùng
Rượu Hennessy VSOP - 40%, 350ml/chai
Rượu Hennessy Paxadis Imperial 40% - 0,7l/chai
Rượu Hennessy Richard 40% - 2 x 0,7l/thùng
Rượu Hennessy XO 1.0l
Rượu Camus Cuvee 40% 0,7l x 4 chai/ thùng
Rượu Imperial extra XO 70cl
Rượu Ibis Extra XO 40%, 70cl
Rượu Lancelot 40% (17yo ,500ml x 6chai)
Rượu Martell Cordon Bleu Cognac -40%-0.7lít/chai
Rượu Benedictine Dom 40% 75cl, 12chai/thùng
Rượu Armagnac Delord 25 years old, 40% - 0.7L/chai (có vỏ hộp gỗ)
Rượu Remy Martin Fine champapagne Cognac VSOP 40% 12x0.7L/chai
Rượu Remy Martin Fine champapagne Cognac XO Excellence, 40% 4x0.7L
Rượu Brandy ST Remy VSOP 70cl 40% (12 chai/thùng)
Rượu MEUKOW V.S.O.P Superior Cognac 70cl, 40%
Rượu MEUKOW VS Cognac 70cl, 40%
Rượu Polignac VSOP 70CL-40%
Rượu Remy Martin Fine Grande Champagne Cognac Louis XIII 40% 3 x 0.7L.
Rượu Tequila Patron Silver, 40%, 12 chai x 750ml/chai
Châteaux de beaulon VSOP 7 years 70cl 40%
Châteaux de beaulon XO 12 years 70cl 40%
Châteaux Montifaud Extra JENS 70cl 40%
Châteaux Montifaud VSOP DIVA 70cl 40%
Châteaux Montifaud XO KEOPS 70cl 40%
Rượu Armagnac XO 700ml ( 40 độ )
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1960 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1961 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1962 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1963 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1964 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1965 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1966 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1967 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1968 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1969 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1970 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1971 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1972 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1973 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1974 (0,7L 40%)
Rượu Bas Armagnac B. Gaston Legrand 1975 (0,7L 40%)
Rượu Carafe Seviac Vieil Armagnac An 1949 (0,7L 40%)
Rượu Chabot Blue Goose (Extra Private Reserve) 70 cl, 40%, 06 chai/ carton
Rượu Chabot Gold Goose (Extra Private Reserve) 70 cl, 40%, 06 chai/ carton
Rượu Chabot Napoleon SR W/O Box 70CL,40%, 12 chai/carton
Rượu Chabot VSOP Deluxe 3 Liter With Cradle 300Cl,40%, 04 chai/carton
Rượu Chabot XO Coeur XO Gold with box 50cl,40%, 24 chai/carton
Rượu Chabot XO Coeur XO Platinum with box 50cl,40%, 24 chai/carton
Rượu Chivas regal chai 50ml, 40% vol
Rượu chưng cất nhãn hiệu AMARO NARDINI, 31.0%, 1000 ml/chai, Mới 100%
Rượu chưng cất nhãn hiệu GRAPPA RISERVA, 50.0%, 1000 ml/chai, Mới 100%
Rượu chưng cất nhãn hiệu GRAPPA, 50.0%, 1000 ml/chai, Mới 100%
Rượu Cognac Art Du Temps Lot No 0973 (0,7L 44%)
Rượu Cognac Charles X (0,7L 42%)
Rượu Cognac Cuvee 10 Renaissance (0,7L 42%)
Rượu Cognac Cuvee 20 Renaissance (0,7L 43%)
Rượu Cognac Extra (0,7L 43%)
Rượu Cognac Extra 700ml ( 40 độ )
Rượu Cognac Obusto (0,7L 42%)
Rượu Cognac XO 700ml ( 40 độ - 45 độ)
Rượu Cognac XO Charles VII (0,7L 44%)
Rượu Grand Marnier Cordon Rouge 40% - 12*70cl / thùng
Rượu Grand Marnier Cordon Rouge 40% - 2*300cl / thùng
Rượu Grand Marnier Cordon Rouge 40% - 4*200cl / thùng
Rượu Grand Marnier Glossy Irresistible 40% - 6*70cl / thùng
Rượu Grand Marnier Leb Quintessence 40% - 1*70cl / thùng
Rượu Hennesey Richard 40% - 2*70cl / thùng
Rượu Hennesey VSOP 40% - 12*70cl / thùng
Rượu Hennesey VSOP 40% - 4*300cl / thùng
Rượu Hennesey VSOP 40% - 6*150cl / thùng
Rượu Hennesey XO 40% - 4*300cl / thùng
Rượu Hennesey XO 40% - 6*150cl / thùng
Rượu Hennessy Paradis 40% - 3*70cl / thùng
Rượu Hennessy Paradis 40% - 6*70cl / thùng
Rượu Hennessy Paradis Imperial 40% - 3*70cl / thùng
Rượu Hennessy Richard 40% - 2*70cl / thùng
Rượu Hennessy VSOP 40% - 12*70cl / thùng
Rượu Hennessy VSOP 40% - 120*5cl / thùng
Rượu Hennessy VSOP 40% - 4*300cl / thùng
Rượu Hennessy VSOP 40% - 6*150cl / thùng
Rượu Hennessy XO 40% - 4*300cl / thùng
Rượu Hennessy XO 40% - 6*150cl / thùng
Rượu NINA-FRENCH SPIRIT XO, 750ml, 39%Alc/Vol (thùng 12 chai)
Rượu Remy martin/fine champagne cognac/v.o.p Chai 30ml, 40% vol
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1949 (0,7L 40%)
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1951 (0,7L 40%)
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1952 (0,7L 40%)
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1953 (0,7L 40%)
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1955 (0,7L 40%)
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1956 (0,7L 40%)
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1958 (0,7L 40%)
Rượu Vieil Armagnac B. Gaston Legrand 1959 (0,7L 40%)
Rượu Cognac Cuvee 20 Renaissance (0,7L 43%)
Rượu Grand Marnier Cordon Rouge 40% - 4*200cl / thùng
Rượu Hennessy VSOP 40% - 120*5cl / thùng
Rượu Cognac Art Du Temps Lot No 0973 (0,7L 44%)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 22:Đồ uống, rượu và giấm