cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 29 29319090 Loại khác
2 Phần VI Chương 32 32082040 Sơn chống hà và/ hoặc chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy (SEN)
3 Phần VI Chương 32 32099000 Loại khác
4 Phần VI Chương 32 32129019 Loại khác
5 Phần VI Chương 38 38099110 Tác nhân làm mềm (softening agents)
6 Phần VI Chương 38 38099300 Loại dùng trong công nghiệp thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự