cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 1
Loại khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 34 34031919 Loại khác
2 Phần V Chương 27 27101943 Dầu bôi trơn khác
3 Phần V Chương 27 27101944 Mỡ bôi trơn
4 Phần V Chương 27 27101990 Loại khác
5 Phần VI Chương 34 34039990 Loại khác