cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE) (SEN)
Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE) (SEN)
Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE) (SEN)
Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE) (SEN)
+ 1
Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE) (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE) (SEN)
LOW DENSITY POLYETHYLENE LDPE HP4024WN (Polyetylen, polyme dạng nguyên sinh dùng trong ngành công nghiệp nhựa plastic, Polymer, 25kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs low density pol/ mã hs của low density)
Bột nhựa nguyên sinh Polyethylene resin (LLDPE) grade: M10DBM1P, dùng để sản xuất bồn nước bằng nhựa.Hàng mới 100%... (mã hs bột nhựa nguyên/ mã hs của bột nhựa ngu)
Chất Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp. POLYETHYLENE RESIN. MÃ:DOWLEX 2606G, dùng để sản xuất màng Film cao cấp. Hàng mới 100%. Mặt hàng đã kiểm tại tờ khai số:102950529252... (mã hs chất polyetylen/ mã hs của chất polyety)
Hạt nhựa MLLDPE 1810HC... (mã hs hạt nhựa mlldpe/ mã hs của hạt nhựa mll)
LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) CYNPOL LL6124 (Hạt nhựa LLDPE dạng nguyên sinh) đóng gói: 25Kg/bao. Tổng cộng: 1870 bao. Hàng mới 100%... (mã hs linear low dens/ mã hs của linear low d)
Nhựa hạt Linear Low Density Polyethylene FD21HS... (mã hs nhựa hạt linear/ mã hs của nhựa hạt lin)
PE Resin (Low Density Polyethylene) (Nhựa PE nguyên sinh, dạng hạt, nguyện liệu dùng sản xuất hạt, bột màu) (mới 100%)... (mã hs pe resin low d/ mã hs của pe resin lo)
RAVALENE LLDPE CRC 4041,Hạt nhựa nguyên sinh, LLDPE CRC4041 (25kg/bao),hàng mới 100%,... (mã hs ravalene lldpe/ mã hs của ravalene lld)
Hạt nhựa LLDPE
RESIN SUMIKATHEN L GA802
Mục 6: NPL69#& Nhựa polyme từ etylene dạng nguyên sinh SUMIKATHEN L GA802. Polyethylen có trọng lượng riêng dưới 0,94, cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp, dạng hạt. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyethylen có trọng lượng riêng dưới 0,94, cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp, dạng hạt.
Hạt nhựa Polyethylene dạng nguyên sinh FD21HN LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE RESIN FD21HN
Hạt nhựa LLDPE 218W, hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh không màu
Hạt nhựa PE( Linear Low density Polyethylene) Grade: FD21 HS. Dạng nguyên sinh, mới 100 %
Hạt nhựa PE( Linear Low density Polyethylene) Grade: FD21HN. Dạng nguyên sinh, mới 100 %
Hạt nhựa Polyethylene (Linear Low Density Polyethylen - LLDPE grade:118W nguyên sinh
Hạt nhựa Polyethylene (LLDPE) chính phẩm nguyên sinh
Hạt nhựa Polyethylene (LLDPE) chính phẩm nguyên sinh. Mới 100%. Grade: FD21HN (Trọng lượng riêng = 0.918g/cm3)
Hạt nhựa Polyethylene (LLDPE) chính phẩm nguyên sinh. Mới 100%. Grade: FD21HS
Hạt nhựa Polyethylene (LLDPE) chính phẩm nguyên sinh. Mới 100%. Grade: FD21HS (Trọng lượng riêng = 0.918g/cm3)
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE - Linear Low Density PolyEthylene Resin FD21HS
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE ( Linear Low Density Polyethylene ) FD21HN mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE grade: FD18N, mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE grade: FD21HN, mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE grade: FD21HS, mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE grade: HB18N, mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE RESIN Grade : FD21HN
Hạt nhựa nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE RESIN Grade : FD21HS
HạT NHựA NGUYÊN SINH LINE LOW DENSITY POLY ETYLEN ( LLDPE PELL)
Hạt Nhựa Nguyen Sinh Line Low Density polyetylen ( LLDPE PELL )
Hạt nhựa nguyên sinh Line Low density PolyEtylen ( LLDPE pell)
Hạt nhựa nguyên sinh từ Polyethylene Grade 218B
Hạt nhựa NS CP (Nguyên liệu sản xuất màng nhựa ) - Mới 100% LLDPE 218w
Hạt nhựa ns CP (NL sx màng nhựa ) - Mới 100% LLLDPE 218B
Hạt nhựa NS CP (NL sx màng nhựa )LLDPE 218w
Hạt nhựa LLDPE chính phẩm dạng nguyên sinh FS253S
Hạt nhựa LLDPE chính phẩm dạng nguyên sinh Linear Low Density Polyethylene 118W
Hạt nhựa LLDPE chính phẩm dạng nguyên sinh Linear Low Density Polyethylene 120W
Hạt nhựa LLDPE chính phẩm dạng nguyên sinh Linear Low Density Polyethylene 218B
Hạt nhựa LLDPE chính phẩm dạng nguyên sinh Linear Low Density Polyethylene 218W
Hạt nhựa LLDPE chính phẩm dạng nguyên sinh Linear Low Density Polyethylene Resin FD21HN
Hạt nhựa LLDPE chính phẩm dạng nguyên sinh Linear Low Density Polyethylene Resin FD21HS
HạT NHựA LLDPE NGUYÊN SINH 118W
Hạt nhựa dạng nguyên sinh Polyethylene LDPE LF2047A,có trọng lượng riêng dưới 0.94, 25kg/bao. Hàng mới 100%.
Hạt nhựa dạng nguyên sinh LDPE REPRO PELLET, có trọng lượng riêng dưới 0,94; 25kg/bao. Hàng mới 100%.
Hạt nhựa dạng nguyên sinh LDPE SUMIKATHENE L705
Hạt Nhựa chính phẩm LLDPE 118W (dạng nguyên sinh, đóng gói: 25 kg/bao)
Hạt nhựa chính phẩm nguyên sinh Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Grade: 218W
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm LDPE
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm LDPE 2426K
Hạt nhựa nguyên sinh 1220G1 POLYETHYLENE RESIN (LLDPE)
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm (Nguyên liệu sản xuất màng nhựa ) - Mới 100% Li
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm POLYPROPYLENE RESIN MOPLEN HP528N
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm Linear low density polyethylene LLDPE 218W (ngu
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm Linear low density polyethylene resin: CD18N(990 bao);FC18N(990 bao);Hàng đóng thống nhất 25kgs/bao
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm Linear low density polyethylene resin: FC21HN.SL:990 bao;Hàng đóng thống nhất 25kgs/bao
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm Linear low density polyethylene resin: FD21HN.SL:2.970 bao;Hàng đóng thống nhất 25kgs/bao
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm Linear low density polyethylene resin: FD21HS.SL:3.960 bao;Hàng đóng thống nhất 25kgs/bao
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm LLDPE
Hạt nhựa dạng nguyên sinh QENOS LDPE WNC 199
Hạt nhựa LLDPE . Dạng chính phẩm nguyên sinh . Linear Low Density Polyethylene Lotrene . Grade : Q2018H . Hàng mới 100% , đóng đồng nhất 25 KG/Bag . Tổng cộng 2,040 Bags
Hạt nhựa PT nguyên sinh AFFINITY-PT1450G1 POLYOLEFIN PLASTOMER LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE RESIN (LLDPE RESIN)) hàng đồng nhất 20kg/bao
Nhựa nguyên sinh chính phẩm dạng hạt - POLYETHYLENE RESIN (LLDPE), GRADE 1221G1
Nhựa Polyetylen nguyên sinh dạng hạt: LDPE C7100. Bao 25Kg
Nhựa Polyetylen nguyên sinh dạng hạt: LLDPE FS253S. Bao 25Kg
Liner Low Density Polyethylene LLDPE -218W( Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE -218W)
Nhựa Polyetylen nguyên sinh dạng hạt: LLDPE SA211. Bao 25Kg
Nhựa nguyên sinh chính phẩm dạng hạt - HDPE EGDA-6888
Nhựa nguyên sinh dạng hạt ETILINAS HD5301AA- Hàng mới 100%
NLSX trong ngành nhựa(sx vỏ cáp điện): Hạt nhựa LLDPE 218B(Polyetylen dạng hạt nguyên sinh)
NLSX trong ngành nhựa(sx vỏ cáp điện): Hạt nhựa LLDPE CD18N(Polyetylen dạng hạt nguyên sinh)
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LDPE Loại: LOTRENE FD0374 (Hàng mới 100%)
Hat nhua chinh pham dang nguyen sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) 218
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) 218W
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) GRADE: 218B, 25KG/BAO
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) GRADE: M500026, 25KG/BAO
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE GRADE: LL6201XR, 25KG/BAO
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE LLDPE 218W,
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LINEAR POW DENSITY POLYETHYLENE LLDPE 218W,
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LLDPE. Loại: FS253S (Hàng mới 100%)
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh, LLDPE 218W (Mới 100%)
Hạt Nhựa Nguyên Sinh Chính Phẩm LLDPE 218W
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm LLDPE FB2230
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh (LLDPE) - Loại: Borstar FB2239 (Hàng mới 100%)
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE - Metallocene Linear Low Density Polyethylene XP-9200. Hàng mới 100%.
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE - SHARQ LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE QAMAR FD-21HN. Hàng mới 100%.
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE "LOTRENE" Q2018H (POLYETHYLENE)
Hạt Nhựa Nguyên Sinh Line Density Polyetylen ( LDPE PELL )
Hạt Nhựa Nguyên Sinh Line Low Density Polyetylen ( LLDPE PELL )
Hat nhua nguyen sinh (LLDPE) 118W POLYETHYLENE RESIN
Hạt nhựa Polyethylene nguyên sinh LLDPE(Linear Low Density Polyethylene) Grade:118W
Hạt nhựa LLDPE 218N nguyên sinh
Hạt nhựa LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) HW4023W dạng nguyên sinh chính phẩm mới 100%-Hàng đóng đồng nhất 25Kg/Bao
Hạt nhựa METALLLOCENE POLYETHYLENE EXCEED 1018 HA - Dạng nguyên sinh chính phẩm,Mới 100%-Hàng đóng đồng nhất 25Kg/Bao
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) - M200024 (Nhựa nguyên sinh dạng hạt)
Hạt Nhựa Nguyên Sinh Chính Phẩm LLDPE 118W
Nhựa nguyên sinh dạng hạt ETILINAS HD5301AA- Hàng mới 100%
LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) LOTRENE Q2018H - hạt nhựa dạng nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh dùng trong sản xuất giày dép - Polyethylene Resin LUPOLEN 2426H. 25kg/Bag. Hàng mới 100%.
Hạt nhựa nguyên sinh Polyethylene loại Q1018H
Hạt nhựa nguyên sinh Polyethylene loại Q2018H
Hạt nhựa nguyên sinh Polyethylene (LLDPE) 118W
Hạt nhựa nguyên sinh Polyethylene (LLDPE) 218W
Hạt nhựa nguyên sinh polyethylene (LLDPE) grade LL6101XR,đóng gói 25kg/bao
Hạt nhựa METALLLOCENE POLYETHYLENE EXCEED 1018 HA - Dạng nguyên sinh chính phẩm,Mới 100%-Hàng đóng đồng nhất 25Kg/Bao
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE GRADE: LL6201XR, 25KG/BAO
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh (LLDPE) - Loại: NOVAPOL PF0218-B (Hàng mới 100%)
Hạt nhựa LDPE chính phẩm dạng nguyên sinh 2426H
Hạt nhựa LDPE chính phẩm dạng nguyên sinh 2426K
Hạt nhựa High Density Polyethylene HDPE - dùng sản xuất bao bì đựng bột giặt -HDPE HHM 5502LW
Hạt nhựa LLDPE 118W nguyên sinh
Hạt nhựa Linear Low Density Polyethylene LLDPE (118W) nguyên sinh
Hạt nhựa LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE nguyên sinh , Loại : LLDPE 118W
Hạt nhựa LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE nguyên sinh , Loại : LLDPE 218W
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm Polyethylene (LLDPE) 218N. Mới 100%.
Hạt nhựa nguyên sinh chính phẩm Polyethylene (LLDPE) 218W. Mới 100%.
Hạt nhựa LLDPE . Dạng chính phẩm nguyên sinh . Linear Low Density Polyethylene Lotrene . Grade : Q2018H . Hàng mới 100% , đóng đồng nhất 25 KG/Bag . Tổng cộng 2,040 Bags
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic