cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các polyaxetal
Các polyaxetal

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các polyaxetal
Phụ kiện đầu máy chấm hàn chất liệu nhựa POM, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện đầu má/ mã hs của phụ kiện đầu)
DẦU PPG DÙNG TRONG SẢN XUẤT MÚT XỐP, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN20-96/JAN.2020... (mã hs dầu ppg dùng tr/ mã hs của dầu ppg dùng)
Hạt nhụa POM các loại (POM IUPITAL WA-11H WAN)... (mã hs hạt nhụa pom cá/ mã hs của hạt nhụa pom)
Mặt bàn coil máy 75-1 nhựa POM, kích thước phi 550x50mm, xuất xứ việt nam, hàng mới 100%#&VN... (mã hs mặt bàn coil má/ mã hs của mặt bàn coil)
Nhựa POM dạng hạt, DURACON NW-02 CF2001, hàng mới 100%... (mã hs nhựa pom dạng h/ mã hs của nhựa pom dạn)
Polyaxetal dạng hạt nguyên sinh (POM)... (mã hs polyaxetal dạng/ mã hs của polyaxetal d)
Hạt nhựa POM
NVL dùng để sản xuất ra sản phẩm nhựa: Hạt nhựa POM M9044(Polyaxetal) 81404 dạng hạt, hàng mới 100%
NVL dùng để SX ra sản phẩm nhựa: Hạt nhựa POM CF3500(Polyaxetal) dạng hạt, hàng mới 100%
Hạt nhựa POM - POM 10 PO2-0108-4 RED (Polyacetal)
Hạt nhựa polyacetal dạng nguyên sinh dùng cho mạch in máy giặt (Pom resin) POM M9002
Hạt nhựa Polyaxetal ( PolyOxyMethylen ) dạng hạt nguyên sinh , 25kg/1bao, mới 100%
Hạt nhựa Polyaxetal (NVL sản xuất vỏ đựng thiết bị bơm cho bơm xăng điện tử xe Airblade) - Pom NT Du racon M90-44
Hạt nhua POM - 11 PO1-0072 YELLOW)
hạt nhựa POM 9044 RESIN
Hạt nhựa POM AD IUPITAL FX-11J Natural ( thuộc nhóm hạt nhựa Polyaxetal)
Hạt nhựa POM DELRIN (R) DE20412 NC010 (Polyaxetal)- dạng nguyên sinh, mới 100%
Hạt nhựa POM DELRIN DE20171 BK602 Black (Hạt nhựa POM dạng nguyên sinh)
Hạt nhựa POM DELRIN DE20171 NC010 Natural dạng nguyên sinh
Hạt nhựa POM DELRIN DE20279 BK602A Black (Hạt nhựa POM dạng nguyên sinh)
Hạt nhựa POM DELRIN DE20279 NC010A Natural (Hạt nhựa POM dạng nguyên sinh)
Hạt nhựa POM DELRIN DE20279NC010A Natural (hạt nhựa POM dạng nguyên sinh)
Hạt nhựa POM Duracon M90-35 CF2001 natural (0601DURM9035)
Hạt nhựa POM Duracon M90-44 CF2001 Natural
Hạt nhựa POM F20-03 (POLYACETAL)
Hạt nhựa POM FX-11J (Polyoxymethylene)
Hạt nhựa POM M90-07 (Polyoxymethylene)
Hạt nhựa POM M90-44 (N)
Hạt nhựa POM M90-44 10PO0-0061-2 White
Hạt nhựa POM M90-44 11PO7-0108 Gray
Hạt nhựa POM M90-44 29-Y26B
Hạt nhựa POM M90-44 CD3068 dạng nguyên sinh
Hạt nhựa POM M90-LV (Polyoxymethylene)
Hạt nhựa POM TENAC-C LC750 NATURAL ( thuộc nhóm hạt nhựa Polyaxetal)
Hạt nhựa Poly acetal Resin POM (F20-03)
Hạt nhựa POM TENAC-C LZ750 NATURAL ( thuộc nhóm hạt nhựa Polyaxetal)
Hạt nhựa nguyên sinh (POM PLASTICS RESIN M90-44 CF2001). Hàng mới 100%.
Nhựa nguyên sinh polyaxetal dạng lỏng G439, mơi 100%
Hạt nhựa - Polyaxetal: ACETAL RESIN
Hạt nhựa - RESIN (PP G152)
Hạt nhựa POM M90CA BLACK dạng nguyên sinh
Hạt nhựa Poly acetal Resin POM(N109LD-P)
Hạt nhựa Polyacetal (POM) chính phẩm dạng nguyên sinh - Grade : F20-03
Hạt nhua POM - 11 PO1-0072 YELLOW)
hạt nhựa POM 9044 RESIN
Hạt nhựa POM Duracon M90-35 CF2001 natural (0601DURM9035)
Hạt nhựa POM Duracon M90-44 CF2001 Natural
Hạt nhựa POM M90-07 (Polyoxymethylene)
Hạt nhựa POM M90-44 (N)
Hạt nhựa POM M90-44 10PO0-0061-2 White
Hạt nhựa POM M90-44 11PO7-0108 Gray
Hạt nhựa POM M90-44 29-Y26B
Hạt nhựa POM M90-44 CD3068 dạng nguyên sinh
Hạt nhựa POM M90-LV (Polyoxymethylene)
Hạt nhựa POM-FM090 ( Polyacetal nguyên sinh dạng hạt); Nguyên vật liệu để sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe máy, mới 100%
Hạt nhựa POM-GF925BK ( Polyacetal (POM) nguyên sinh dạng hạt); Nguyên vật liệu để sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe máy, mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh - hạt nhựa POLYACETAL RESIN (POM ) Ameel KP30 hàng mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh (Copolyme Polyacetal)
Hạt nhựa nguyên sinh (POM PLASTICS RESIN M90-44 CF2001). Hàng mới 100%.
Hạt nhựa màu đen POM (Polyoxymethylene) M90-44 BLACK (VJA0800D)
Polymer axetal TRIPOL B30, dùng trong sản xuất sơn, hàng mới 100%, 120 bao = 3 pallets
Hạt nhựa POM - POM 11 PO8-0068-4 BLACK (Polyacetal)
Hạt nhựa POM 10PO0-0061-2 White
Hạt nhựa POM 11PO7-0108 Gray
Hạt nhựa POM 12PO2-0172 Pink
Hạt nhựa POM chính phẩm dạng nguyên sinh - Grade : CELCON M90
Hạt nhựa POM DELRIN DE20171 NC010 Natural (Hạt nhựa POM dạng nguyên sinh)
Hạt nhựa POM DURACON EB-10 CD3501 (Polyaxetal) -dạng nguyên sinh, hàng đóng 25 kg/ bao, mới 100%
Hạt nhựa POM DURACON M90-44 CF2001 (Polyaxetal) -dạng nguyên sinh, hàng đóng 25 kg/ bao, mới 100%
Hạt nhưa POM Duracon NW-02C CF2001 Natural (0601DURNW02C)
Hạt nhựa POM FX-11J
Hạt nhựa POM M90-07
Hạt nhựa POM M90-LV
Hạt nhựa POM NW-02C CF2001 dạng nguyên sinh
Hạt nhựa DELRIN DE20171 NC010 Natural (Hạt nhựa POM dạng nguyên sinh)
Hạt nhựa màu xanh POM (Polyoxymethylene) M90-44 BLUE (VFA1141D)
Hạt nhựa màu đen POM (Polyoxymethylene) M90-44 BLACK (VJA0800D)
Hạt nhựa POLYAXETAL dạng nguyên sinh (KEPITAL F30-03 NATURAL). Hàng mới 100%.
Hạt nhựa Polyaxetal nguyên sinh F10-02 NAT (dạng hạt) (Polyactetal Resin
Hạt nhựa nguyên sinh Polyacetal plastic resin POM M90-44 CF2001. không phân tán, mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh POM DURACON EB-10 CD3501 ( Polyaxetal ), hàng mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh F20-03 (POM - Polyacetal Resin). Hàng mới 100% (25kg/bao)
Hạt nhựa nguyên sinh F20-03 NATURAL (POM PLASTICS RESIN). Hàng mới 100%.
Hạt nhựa nguyên sinh: hạt nhựa (POM) POLYACETAL RESIN F30-03 . hàng mới 100%
Hạt nhựa POM DURACON M90-44 CF2001 (Polyaxetal) -dạng nguyên sinh, hàng đóng 25 kg/ bao, mới 100%
Hạt nhựa POM M90-44 10PO0-0061-2 White
Hạt nhựa POM-FM090 ( Polyacetal nguyên sinh dạng hạt); Nguyên vật liệu để sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe máy, mới 100%
Hạt nhựa POM M90CA BLACK dạng nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh (POM PLASTICS RESIN M90-44 CF2001). Hàng mới 100%.
Hạt nhựa dạng nguyên sinh POLYACETAL RESIN (POM) GRADE : F20-03
Hạt nhựa DURACON M90-44 (BLACK)-POLYACETAL dạng nguyên sinh
NVL dùng để SX ra sản phẩm nhựa: Hạt nhựa POM CF3500(Polyaxetal) dạng hạt, hàng mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic