cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chiều dày không quá 1,2 mm
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày không quá 1,2 mm
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng
Cuộn thép không hợp kim, mạ hợp kim nhôm kẽm 0,5x1219mm, (cán phẳng, chưa tráng phủ sơn, mạ bằng phương pháp nhúng nóng, hàm lượng C<0,6% TL)
Cuộn thép không hợp kim,mạ hợp kim nhôm kẽm 0,5x1.219mm (cán phẳng,chưa tráng phủ sơn,mạ bằng phương pháp nhúng nóng,hàm lượng C<0,6%TL)
Thép không hợp kim mạ hợp kim nhôm kẽm đã sơn phủ dạng cuộn, hàng mới: 0.4mm (APT) x 1200mm x cuộn
Thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm bằng phương pháp nhúng nóng dạng cuộn, hàng mới: 0.45mm (APT) x 578mm x coil
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép