cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Công suất không quá 75 kVA
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục các sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2 cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành 31/07/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 Danh mục Sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2) có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Xem chi tiết
3 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
4 Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá Xem chi tiết
5 Phụ lục 1: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa Nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công thương Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 70:2014/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 72:2013/BGTVT Hết hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 48:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 49:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 TCVN 7079-6:2002 Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 TCVN 7079-5:2002 Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 TCVN 7079-2:2002 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
10 TCVN 7079-1:2002 Còn hiệu lực Xem chi tiết
11 TCVN 7079-7:2002 Đang có hiệu lực Xem chi tiết