cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 11
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục các sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2 cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành 31/07/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép 16/04/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
3 Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 15/06/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
4 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy 01/09/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
5 Danh mục Sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2) có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Xem chi tiết
6 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
7 Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Xem chi tiết
8 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy Xem chi tiết
9 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy Xem chi tiết
10 Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá Xem chi tiết
11 Phụ lục 1: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa Nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công thương Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 42:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 61:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 59:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 52:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 51:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 QCVN 50:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 QCVN 26:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 QCVN 12:2010/BTTTT Hết hiệu lực Xem chi tiết
10 QCVN 22:2010/BTTTT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
11 QCVN 19:2010/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
12 TCVN 7079-6:2002 Còn hiệu lực Xem chi tiết
13 TCVN 7079-5:2002 Còn hiệu lực Xem chi tiết
14 TCVN 7079-2:2002 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
15 TCVN 7079-1:2002 Còn hiệu lực Xem chi tiết
16 TCVN 7079-7:2002 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
17 TCVN 6278:2003 Còn hiệu lực Xem chi tiết