cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 35
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XX Chương 94 94031000 Đồ nội thất bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng
2 Phần XX Chương 94 94038990 Loại khác
3 Phần XVI Chương 85 85381019 Loại khác
4 Phần XX Chương 94 94039090 Loại khác
5 Phần XV Chương 83 83024290 Loại khác
6 Phần XVIII Chương 90 90312020 Không hoạt động bằng điện
7 Phần XX Chương 94 94029010 Đồ nội thất được thiết kế đặc biệt để dùng trong ngành y, giải phẫu hoặc thú y và các bộ phận của chúng
8 Phần XX Chương 94 94029020 Ghế vệ sinh dành cho người bệnh (Commodes)
9 Phần XX Chương 94 94029090 Loại khác