cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 1
Loại khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XX Chương 94 94042990 Loại khác
2 Phần XVIII Chương 90 90191010 Hoạt động bằng điện
3 Phần XVIII Chương 90 90191090 Loại khác