cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO

Số: [ ]

Hôm nay, ngày [ ] tháng [ ] năm [ ], chúng tôi gồm có:

BÊN A:  [TÊN CÔNG TY]

 • Đại diện: [tên người đại diện]    Chức vụ: [ ]
 • Địa chỉ: [địa chỉ đăng ký]
 • Điện thoại: [ ]    Fax: [ ]
 • Căn cứ Giấy uỷ quyền (nếu có) số [ ] do Ông/Bà [tên người đại diện theo pháp luật], chức vụ: [ ],  ký ngày [ ]

BÊN B:   [TÊN CÔNG TY]

 • Đại diện: [tên người đại diện]    Chức vụ: [ ]
 • Địa chỉ: [địa chỉ đăng ký]
 • Điện thoại: [ ]      Fax: [ ]
 • Tài khoản: [số tài khoản], ngân hàng [ ], chi nhánh [ ]


Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên đồng ý ký hợp đồng với các điều khoản sau:


 • Điều 1: Đơn Giá Thực Hiện

  Bên A đồng ý giao cho Bên B thi công, lắp đặt và xin giấy phép quảng cáo cho các hộp đèn quảng cáo mang nhãn hiệu sản phẩm [nhãn hiệu sản phẩm] trên toàn Quốc như sau:

  1.1.  Khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh và nội thành Hà Nội

  -  Kích thước:   theo kích thước khảo sát thực tế;

  -  Nội dung:   theo maquette được duyệt;

  -  Quy cách:

  •  [dòng sản phẩm];

  •  [thông tin logo];

  •  [thông số kỹ thuật];

  •  [nguồn gốc xuất xứ];

  •  […]

  -  Đơn giá thi công :     [ ]đồng/m2;

  -  Đơn giá xin giấy phép quảng cáo:   [ ]đồng/m2/năm;

    Tổng cộng:     [  đồng/m2

  (Giấy phép sử dụng Giấy phép do [ ]  cấp)

  1.2.  Khu vực các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, ngoại thành Hà Nội: chi phí được nêu ở trên cộng thêm [ ]%.

  1.3.  Khu vực các tỉnh miền Trung: chi phí được nêu ở trên cộng thên [ ]%.

  (Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

 • Điều 2: Phương Thức Thanh Toán

  2.1.  Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  2.2.  Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo hai 2 đợt như sau:

  2.2.1.  Đợt 1: Tạm ứng [ ]% giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng;

  2.2.2.  Đợt 2: Thanh toán hết phần còn lại ([ ]%) ngay khi hoàn tất từng đợt nghiệm thu.

 • Điều 3: Phương Thức Đặt Hàng, Nghiệm Thu, Bảo Hành

  3.1.  Phương thức đặt hàng:

  3.1.1.  Bên B cung cấp cho Bên A danh sách các cửa hàng có thể lắp bảng quảng cáo trên những tuyến đường chính của mạng điện thoại di động trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh;

  3.1.2.  Bên B tiến hành thi công và lắp đặt dựa trên danh sách đã được Bên A duyệt.

  3.2.  Nghiệm thu

  3.2.1.  Công việc nghiệm thu phải được tiến hành không chậm quá 03 ngày ngay sau khi công trình được hoàn thành.

  3.2.2.  Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: Biên bản nghiệm thu, Biên bản bàn giao, Hình nghiệm thu, Hoá đơn tài chính;

  3.3.  Bảo hành

  3.3.1.  Bên B chịu trách nhiệm bảo hành [ ] năm đối với các công trình có bảng hiệu do mình thực hiện.

 • Điều 4: Phương Thức Thông Báo Cho Nhau, Ủy Quyền

  4.1.  Hình thức thông báo cho nhau:

  Tất cả các thông báo hoặc thông tin qua lại giữa hai Bên được thực hiện theo quy định của Hợp đồng này phải hội đủ các yếu tố sau:

  (a)  Lập bằng văn bản và sử dụng cả hai ngôn ngữ Anh và Việt;

  (b)  Gửi đến cho bên nhận theo địa chỉ hoặc số fax sau đây hoặc địa chỉ hoặc số fax khác do một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia:

  (i)  Gửi đến Bên A

  • Tên công ty  :  [ ]
  • Địa chỉ đăng ký    :  [ ]
  • Điện thoại  :  [ ]
  • Fax:  :  [ ]
  • E-mail  :  [ ]
  • Người nhận  :  [ ]
  • Chức vụ  :  [ ]

  (ii)  Gửi đến BÊN B

  • Tên công ty  :  [ ]
  • Địa chỉ đăng ký    :  [ ]
  • Điện thoại  :  [ ]
  • Fax:  :  [ ]
  • E-mail  :  [ ]
  • Người nhận  :  [ ]
  • Chức vụ  :  [ ]

  Không giới hạn các phương tiện trao đổi thông tin khác nếu qua đó một bên có thể chứng minh rằng bên kia đã nhận thông báo hoặc thông tin đó, bên kia sẽ được xem là đã nhận được thông báo hoặc thông tin đó khi:

  (a)  Được chuyển đến địa chỉ của bên nhận bằng tay;

  (b)  Nếu gửi qua bưu điện, trong vòng [ ] ngày (nếu được gửi trong lãnh thổ Việt Nam) hoặc [ ] ngày (nếu được gửi từ quốc gia này sang quốc gia khác) kể từ ngày gửi; hoặc

  (c)  Nếu gửi bằng fax, khi nhận được thông báo của bên nhận hoặc bản kết quả gửi fax do máy fax cung cấp thể hiện rõ bản fax đó đã được gửi đầy đủ đến số fax của bên nhận.

  Trong trường hợp nếu một bên chuyển thông báo hoặc thông tin được gửi bằng tay hoặc bằng fax vào ngày không phải Ngày Làm Việc hoặc sau 5 giờ chiều của bất kỳ Ngày Làm Việc nào, thì thông báo hoặc thông tin đó sẽ được xem là đã được nhận đầy đủ vào lúc 9 giờ sáng Ngày Làm Việc đầu tiên sau ngày đó.

   4.2.  Hình thức ủy quyền :

  Trong các biên bản nghiệm thu, các văn bản chính thức trao đổi giữa bên A và Bên B phải do người đại diện theo pháp luật của hai bên ký tên.

 • Điều 5: Thời Gian Thực Hiện

  Thời gian thực hiện thi công một đơn đặt hàng căn cứ theo tính chất của từng công trình và sự thoả thuận của hai bên trong từng trường hợp, được ghi cụ thể trong đơn đăt hàng của từng công trình.

 • Điều 6: Trách Nhiệm Hai Bên

  6.1.  Trách nhiệm bên A:

  6.1.1.  Đảm bảo thanh toán đúng theo Điều 2 của Hợp đồng;

  6.1.2.  Cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết để Bên B tiến hành xin Giấy phép quảng cáo trong thời hạn [ ] ngày, cụ thể bao gồm:

  (i)  Giấy phép đầu tư (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh); và

  (ii)  Giấy đăng ký kinh doanh nơi đặt bảng hiệu.

  Tất cả hồ sơ trên phải được sao y bản chính có chứng thực sao y của quận/huyện nơi Bên A đặt trụ sở chính.

  6.2.  Trách nhiệm Bên B:

  6.2.1.  Bên B chịu trách nhiệm xin Giấy phép quảng cáo và gia hạn cho tất cả các công trình thi công;

  6.2.2.  Đảm bảo thời gian phục vụ nhanh nhất đáp ứng nhu cầu bên A và tuân thủ theo khung giá trong hợp đồng. Nếu có xảy ra biến động về giá cả thì Bên B phải thông báo bằng văn bản trước [ ] ngày; và

  6.3.  Trách nhiệm các bên khi xuất hiện sự kiện bất khả kháng

  Sự kiện bất khả kháng có nghĩa là động đất, bão, lụt, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc bất kỳ thảm họa nào khác mà không thể lường trước được và xảy ra ngoài khả năng kiểm soát của bất kỳ bên nào. Trong trường hợp xảy ra một sự kiện bất khả kháng, bên chịu tác động của sự kiện bất khả kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm theo Hợp đồng này trong suốt thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng đó với điều kiện là:

  (a)  Sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân chủ yếu cản trở hoặc trì hoãn việc thực hiện Hợp đồng này; và

  (b)  Sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên đó ngay khi có thể đã lập tức thông báo cho bên kia biết về sự kiện bất khả kháng đó và trong vòng [ ] ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng đó, thông báo bằng văn bản cho bên kia biết các biện pháp đang được thực hiện để vượt qua các trở ngại và nguyên nhân làm cản trở việc thực hiện Hợp đồng này và được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng xác nhận về nguyên nhân cản trở việc thực hiện Hợp đồng này.

  Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng không thể giải quyết trong vòng [ ] tháng kể từ ngày xảy ra, Hợp đồng này sẽ chấm dứt và hai bên sẽ tiến hành thanh lý Hợp đồng.

  6.4.  Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng

  6.4.1.  Nếu vi phạm các điều khoản đã ghi trong hợp đồng thì bên vi phạm phải chấp nhận bồi thường thiệt hại do mình gây ra với mức bồi thường được thoả thuận.

  6.4.2.  Trong trường hợp cả hai bên cùng vi phạm Hợp đồng này, mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm riêng biệt đối với phần trách nhiệm phát sinh từ việc vi phạm Hợp đồng.

  6.4.3.  Các tranh chấp về Hợp đồng giữa các bên trước tiên sẽ được giải quyết thông qua hoà giải và thương lượng giữa các bên. Việc hòa giải và thương lượng đó sẽ bắt đầu ngay sau khi một bên gửi cho bên kia yêu cầu hòa giải và thương lượng bằng văn bản.  Nếu trong vòng [ ] ngày kể từ ngày gửi yêu cầu đó, mà tranh chấp vẫn không thể giải quyết, việc tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa Kinh tế giải quyết.

 • Điều 7: Điều Khoản Chung

  7.1.  Phần đính kèm của Hợp đồng

  Phần đính kèm của Hợp đồng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng và có giá trị ràng buộc như các điều khoản khác của Hợp đồng. Phần đính kèm sẽ bao gồm các tài liệu sau:

  -  Phụ lục 1:  Đơn đặt hàng cho từng công trình

  -  Phụ lục 2: [ ]

  7.2.  Hiệu lực của Hợp đồng

  7.2.1.  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Không bên nào được tự ý thay thế hoặc huỷ bỏ hợp đồng mà không được sự thoả thuận trước của bên kia. Mọi thay đổi trong hợp đồng phải được sự nhất trí của cả hai bên và thông báo cho nhau bằng văn bản ngay sau đó.

  7.2.2.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản chính bằng tiếng Việt và 02 bản chính bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 01 bản chính tiếng Việt và 01 bản chính tiếng Anh. Bản tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, và bản tiếng Việt sẽ được dùng là cơ sở cho việc diễn giải.