cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 29 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
13/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng kinh tế và hợp đồng hợp tác kinh doanh
10-03-2017
Sơ thẩm
13/2017/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Xét Hợp đồng vi phạm các quy định của pháp luật doanh nghiệp về mặt nội dung tại thời điểm ký kết hợp đồng, Điểm a Khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự về “Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự” và Khoản 2 Điều 86 của Bộ luật Dân sự năm 2005 về “Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm pháp nhân được thành lập và chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân”, như vậy Hợp đồng vô hiệu theo quy định tại Điều 127 và Khoản 1 Điều 410 của Bộ luật Dân sự năm 2005;

1447/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
17-11-2016
Sơ thẩm
1447/2016/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Đối với tiền lãi chậm thanh toán NĐ_Tổng công ty Văn hóa Đông Đô yêu cầu BĐ_Công Ty CP Quốc Tế Hoa Vỹ phải có trách nhiệm thanh toán tiền lãi chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Y theo thỏa thuận trong hợp đồng được ký giữa hai bên là phù hợp với Điều 306 Luật Thương Mại nên được chấp nhận.

09/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
07-05-2015
09/2015/KDTM-GĐT

Ngày 11/5/2004, NĐ_Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Hàng Linh (sau đâỵ viết tắt theo tên giao dịch là NĐ_HLBANK) và BĐ_Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh Phúc Châu (sau đây viêt tăt là BĐ_Công ty kinh doanh Phúc Châu) ký Biên bản thỏa thuận số 488/BBTT về việc đền bù hỗ trợ khu đất khoảng 4.100m2 của NĐ_HLBANK trong dự án Khu đô thị An Phú-An Khánh. Tại Biên bản thỏa thuận có nội dung: Việc thực hiện đền bù hỗ trợ được thể hiện thông qua một hợp đồng kinh tế cụ thể giữa hai bên. Thực hiện thỏa thuận trên, ngày 10/12/2004, Exirnbank đã giao khu đất 4.132,60m2 tại đường Lương Định Của, Quận 2, Thành phố HCM cho BĐ_Công ty kinh doanh Phúc Châu; và cũng trong ngày 10/12/2004, BĐ_Công ty kinh doanh Phúc Châu trợ cấp đền bù cho NĐ_HLBANK 921.900.000 đồng.

21/2015/KDTM-ST
10-02-2015
Sơ thẩm
21/2015/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và bản tự khai, tường trình, biên bản đối chất, hòa giải do ông NĐ_Phan Hữu Lộc và ông Lâm Phú Xuân trình bày: Ngày 13/6/2014 Hộ kinh doanh Lộc Thọ III hay Cửa hàng Lộc Thọ III (kể từ sau gọi là Cửa hàng Lộc Thọ III) có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với BĐ_Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vinaxuka (kể từ sau gọi là BĐ_Công ty Vinaxuka) để hợp tác sản xuất viên gỗ ép. Trong hợp đồng ghi bên B là Công ty Nông ngư cơ Lộc Thọ III là không đúng với tên của Hộ kinh doanh Lộc Thọ III nhưng đây là do nhầm lẫn của hai bên khi ký hợp đồng chứ hoàn toàn không có Công ty Nông ngư cơ Lộc Thọ III nào tại địa chỉ số 02 NH, phường 2, thành phố CL, tỉnh ĐT do ông NĐ_Lộc làm giám đốc mà chính Hộ kinh doanh Lộc Thọ III do ông NĐ_Phan Hữu Lộc (chủ hộ) trực tiếp ký hợp đồng với BĐ_Công ty Vinaxuka. Nội dung hợp đồng thỏa thuận như sau: Cửa hàng Lộc Thọ III đầu tư thiết bị máy móc gồm có: 03 máy wood Pallet để sản xuất ra viên gỗ ép xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu mùn cưa và dăm bào.

02/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp thanh lý hợp đồng liên doanh
12-01-2015
02/2015/KDTM-GĐT

Công ty liên doanh này được ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kếhoạch và đầu tư) cấp Giấy phép đầu tư số 648/GP ngày 28/7/1993. Tổng số vốn đầu tư của Công ty là 10.841.300 USD, vốn pháp định của Công ty là 9.481.300 USD. Trong đó, Bên Việt Nam góp 4.266.585 USD chiếm 45% vốn pháp định, gồm quyền sử dụng 4.380m2 đất trong 4,5 năm đầu, nhà xưởng hiện có và một phần máy móc thiết bị. Bên nước ngoài góp 5.214.715 USD chiếm 55% vốn pháp định (LQ_Kalenty 45% = 4.266.585 USD, và NĐ_LAT 10% = 948.130 USD) bằng dây chuyền thiết bị máy móc sản xuất băng từ. Thời hạn hoạt động của liên doanh là 20 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư. Lợi nhuận chia theo tỷ lệ Bên Việt Nam: 45%; Bên nước ngoài: 55%.