cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 29 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
N/A
03-08-2007
Sơ thẩm
N/A
TAND cấp tỉnh
531/2007/KDTM-ST
04-04-2007
Sơ thẩm
531/2007/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh
27/2007/KDTM-ST
22-03-2007
Sơ thẩm
27/2007/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh
02/2007/KDTM-PT
05-01-2007
Phúc thẩm
02/2007/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
174/2006/KDTM-PT
11-09-2006
Phúc thẩm
174/2006/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 01/3/2005 NĐ_Hợp tác xã Hồng Hà và BĐ_Công ty cổ phần Phúc Giang ký Hợp đồng số 03/HĐ-CT liên doanh kinh tế với nội dung chính là: NĐ_Hợp tác xã Hồng Hà đồng ý liên doanh với BĐ_Công ty cổ phần Phúc Giang, BĐ_Công ty cổ phần Phúc Giang đồng ý đầu tư liên doanh của NĐ_Hợp tác xã Hồng Hà để chăn nuôi lợn siêu nạc xuất khẩu với hình thức góp vốn, khoán gọn, thu lợi nhuận (lãi suất 0,7%/tháng). BĐ_Công ty cổ phần Phúc Giang phải thanh toán lãi cho NĐ_Hợp tác xã Hồng Hà vào ngày cuối tháng hoặc cuối quý. NĐ_Hợp tác xã Hồng Hà chỉ đầu tư lượng tài chính để liên doanh là 500 triệu đồng trong thời gian 5 năm. Hết thời hạn BĐ_Công ty cổ phần Phúc Giang phải thanh toán hết gốc và lãi cho NĐ_Hợp tác xã Hồng Hà. Tài sản BĐ_Công ty cổ phần Phúc Giang làm thế chấp cho NĐ_Hợp tác xã Hồng Hà là hệ thống cây xăng đang hoạt động với trị giá 1,4 tỷ đồng.