cơ sở dữ liệu pháp lý


Mẫu hợp đồng này có thể được soạn thảo căn cứ vào những cơ sở pháp lý sau:
1. Thông báo số 431/TB-VPCP ngày 23/12/2016 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Tình trạng hiệu lực không xác định)
2. Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 23/12/2016 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng (Tình trạng hiệu lực không xác định)
3. Thông báo số 1810/TB-BHXH ngày 17/11/2016 Về thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)