CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  HỢP ĐỒNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN/ Product Display Agreement For The Lunar New Year At Supermarket

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: YK9HqDYdjN
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 4 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM TẠI SIÊU THỊ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Hợp đồng này được lập ngày [ ] bởi và giữa:

A.  [ ] (“Bên A”)

 • Giấy phép đầu tư số:  [ ] do [ ] cấp ngày [ ]
 • Địa chỉ:  [ ]
 • Tel:    [ ]  Fax:  [ ]
 • Đại diện bởi:    [ ]

B.  Siêu thị:  [ ] (“Bên B”)

 • Giấy ĐKKD số:  [ ] do [ ] cấp ngày [ ]
 • Địa chỉ:  [ ]
 • Tel:  [ ]  Fax:  [ ]
 • Đại diện bởi:  [ ]

Sau khi được cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến Chương trình trưng bày sản phẩm của [ ] nhân dịp Tết nguyên đán, Bên B đồng ý tham gia Chương trình trưng bày sản phẩm này theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây:

 • ĐIỀU 1. Các Yêu Cầu Và Thời Hạn Trưng Bày

  1.1.  Hình thức trưng bày: Bên B sẽ trưng bày các thùng sản phẩm của Bên A (“Sản phẩm”) theo quy định dưới đây:

  1.1.1.  Bên B sẽ trưng bày Sản phẩm trong khu vực hàng khuyến mại

  (a)  Sản phẩm được trưng bày phải chiếm [ ]% không gian của khu vực hàng khuyến mại tại các cửa hàng sau:

  Cửa hàng 1:  ……………………

  Cửa hàng 2:  ……………………

  (b)  Bên B phải dành riêng hai khu vực với diện tích tối thiểu [ ] (chiều dài) x [ ] (chiều rộng) để trưng bày Sản phẩm của Bên A. Mỗi khu vực này phải có [ ] dãy hàng cho Sản phẩm của Bên A.

  1.2.  Việc trưng bày Sản phẩm nói trên sẽ kéo dài từ ngày [ ] đến ngày [ ] (“Thời hạn trưng bày”).

 • ĐIỀU 2. Thưởng Khi Hoàn Thành Việc Trưng Bày

  Bên A cam kết rằng nếu Bên B thực hiện tốt các yêu cầu của Chương trình trưng bày Sản phẩm theo Điều 1 và Điều 3 trong suốt Thời hạn trưng bày, Bên B sẽ được thưởng [ ] thùng nước giải khát có gas loại lon thiếc [ ]ml (“Phần thưởng”). 

 • ĐIỀU 3. Trách Nhiệm Của Bên B

  Bên B cam kết:

   3.1.  Trong suốt Thời hạn trưng bày, Sản phẩm sẽ được trưng bày với số lượng chính xác như đã đăng ký và quy định trong Hợp đồng này.

  3.2.  Việc trưng bày phải đảm bảo an toàn và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật có liên quan.

 • ĐIỀU 4. Các Điều Khoản Chung

  4.1.  Nhân viên có thẩm quyền của Bên A sẽ thường xuyên đến kiểm tra và báo cáo tình hình trưng bày Sản phẩm tại các cửa hàng của Bên B trong suốt Thời hạn trưng bày.

  4.2.  Nếu theo báo cáo của nhân viên kiểm tra của Bên A, Bên B không tuân thủ các yêu cầu theo Hợp đồng này, Bên A có quyền từ chối trao cho Bên B Phần thưởng như quy định tại Điều 2.

  4.3.  Các bên đã ký tên dưới đây để thể hiện sự đồng ý các điều khoản và điều kiện nói trên.