cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG - Bên cho thuê và Bên thuê (MS 01)

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: mbWUWSJLsV
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 27 điều

Mẫu hợp đồng này có thể được soạn thảo căn cứ vào những cơ sở pháp lý sau:
1. Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017 Về khắc phục hậu quả vụ cháy hàng chục căn nhà ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ (Tình trạng hiệu lực không xác định)
2. Thông báo số 414/TB-VPCP ngày 16/12/2016 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình (Tình trạng hiệu lực không xác định)
3. Kế hoạch số 28/KH-BYT ngày 12/01/2017 Tổ chức hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017) (Tình trạng hiệu lực không xác định)
4. Kế hoạch số 5044/KH-BHXH ngày 16/12/2016 Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Tình trạng hiệu lực không xác định)