cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng này được lập tại [ ] vào [ ] giữa và bởi:

I.  BÊN A: 

 • Tên công ty:    [ ]
 • Địa chỉ trụ sở:  [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax:  [ ]
 • Tài khoản tiền VNĐ: [ ] tại Ngân hàng [ ]
 • Đại diện hợp pháp:  [ ]

Chức vụ:  [ ]

II.  BÊN B: 

 • Tên công ty:    [ ]
 • Địa chỉ trụ sở:  [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax:  [ ]
 • Đại diện hợp pháp:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

CĂN CỨ:

-  Bên A là chủ sở hữu sân quần vợt, hồ bơi và các tiện ích khác tại Câu Lạc Bộ [ ]. Địa chỉ: [ ] (sau đây gọi là “Câu Lạc Bộ”)

-  Bên B mong muốn sử dụng sân quần vợt, hồ bơi và các tiện nghi đi kèm. 

Hai bên nay thỏa thuận ký Hợp đồng dịch vụ với các điều kiện và điều khoản như sau: 

 • ĐIỀU 1. Dịch Vụ Và Tiện Nghi Do Bên A Cung Cấp

  1.1.  Bên A đồng ý cho Bên B thuê sân quần vợt, sử dụng hồ bơi và các tiện ích đi kèm tại Câu Lạc Bộ theo lịch thỏa thuận với Bên A theo từng thời gian như nêu tại Phụ Lục 1 đính kèm hợp đồng này.

  1.2.  Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B các tiện nghi đi kèm sân quần vợt và hồ bơi cụ thể là: phòng thay quần áo, phòng tắm, đèn chiếu sáng, lưới sân tennis, bảo đảm vệ sinh sân quần vợt, hồ bơi và các phòng thay đồ, cung cấp 01 người nhặt banh, chỗ đậu xe, bảo đảm an ninh khu vực.

 • ĐIỀU 2. Thời Hạn Hợp Đồng

  2.1.  Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng này là một năm bắt đầu từ ngày [ ] và có thể được gia hạn nếu hai bên theo thỏa thuận của hai bên [ ] tháng trước khi hết hạn.

  2.2.  Nếu Bên B muốn kết thúc hợp đồng này trước thời hạn thì Bên B có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho Bên A biết ít nhất [ ] tháng trước ngày dự định chấm dứt. 

 • ĐIỀU 3. Giờ sử dụng

  Các bên đồng ý giờ sử dụng sân quần vợt và hồ bơi của Bên B sẽ được nêu cụ thể tại Phụ Lục 1 vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. 

 • ĐIỀU 4. Phí Thuê Sân

  4.1.  Hai bên theo đây thỏa thuận mức Phí Thuê Sân, hồ bơi và mọi tiện ích như nêu trên là tương đương với [ ] Đô la Mỹ/một năm được trả [ ] tháng một lần bằng tiền đồng Việt Nam.

  4.2.  Bên B sẽ thanh toán ba tháng Phí Thuê Sân cho Bên A vào đầu mỗi quý căn cứ vào thời gian thực sử dụng sân quần vợt như mô tả tại Phụ Lục 1 đính kèm hợp đồng này là [ ] VNĐ tương đương [ ] USD.

  4.3.  Bên A đồng ý để Bên B sử dụng hồ bơi vào các ngày mà Bên B thỏa thuận sử dụng sân tennis như nêu tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng này. 

 • ĐIỀU 5. Các Trách Nhiệm Của Bên B

  Trong việc sử dụng sân quần vợt và các tiện nghi của Câu Lạc Bộ, Bên B đồng ý:

  5.1.  Sử dụng sân quần vợt và hồ bơi đúng như đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

  5.2.  Thanh toán cho Bên A Phí Thuê Sân đầy đủ và đúng hạn như quy định tại hợp đồng này.

  5.3.  Bên B phải tuân thủ đúng các điều lệ và quy định của Câu Lạc Bộ.

 • ĐIỀU 6. Các Trách Nhiệm Của Bên A

  Trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng này, Bên A có trách nhiệm:

  6.1.  Bên A đảm bảo cung cấp cho Bên B đủ số lượng giờ sử dụng sân mỗi tuần như đã thỏa thuận tại Điều 3.1 trên đây theo lịch sử dụng sân nêu trong Phụ Lục 1 đính kèm.

  6.2.  Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng sân một cách thoải mái và đảm bảo an ninh khu vực. 

 • ĐIỀU 7. Điều Khoản Chung

  7.1.  Hai bên đồng ý tuân thủ thi hành đúng đắn hợp đồng này, Mọi bổ sung và thay đổi các điều khoản quy định tại hợp đồng này, nếu có, chỉ có giá trị khi hai bên đồng ý và chấp thuận bằng văn bản.

  7.2.  Hợp đồng này được lập thành [ ] bản tiếng Anh và [ ] bản tiếng Việt có giá trị ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ Lục 1 đính kèm là phần không tách rời hợp đồng này.

 • Phụ Lục 1

  Thời Biểu Công ty [ ] sử dụng Sân Tennis tại

  Câu Lạc bộ [ ]

  Giờ sử dụng sân quần vợt

  Ngày sử dụng sân quần vợt trong tuần

  (Từ: [ ] giờ  đến [ ] giờ)

  Ngày Chủ Nhật

  (Từ: [ ] giờ đến [ ] giờ)

  Thứ Bảy

  Phụ Lục này có giá trị kể từ ngày [ ].