cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa (Principle Contract For Purchase of Goods)
 • 5851
 • 79


CÔNG TY và Nhà cung cấp đã thực hiện các cuộc đàm phán mua bán trong các Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Mua bán Nội địa. Theo đó Nhà cung cấp đồng ý bán hoặc cung cấp Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ nhất định, được nêu chi tiết trong các Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Mua bán Nội địa liên quan, và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Mua bán Nội địa đó.

Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa (Principle Contract For Purchase of Goods) này có các điều khoản sau: Điều 1: Định Nghĩa; Điều 2: Hộp Thư Điện Tử Chung Được Ủy Quyền; Điều 3: Xác Nhận Các Đơn Đặt Hàng; Điều 4: Thứ Tự Ưu Tiên Của Các Tài Liệu; Điều 5: Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật/Chất Lượng; Điều 6: Bảo Hành; Điều 7: Thanh Toán; Điều 8: Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường; Điều 9: Tuân Thủ Các Chính Sách Của Công Ty ABC; Điều 10: Chuyển Nhượng Và Hợp Đồng Thầu Phụ; Điều 11: Sở Hữu Trí Tuệ; Điều 12: Bảo Mật Và An Ninh; Điều 13: Bất Khả Kháng; Điều 14: Thời Hạn Và Chấm Dứt; Điều 15: Mối Quan Hệ Giữa Nhà Cung Cấp Và Công Ty ABC; Điều 16: Luật ; Điều Chỉnh; Điều 17: Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 18: Các Quy Định Chung
Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng, khách sạn)
 • 3946
 • 75


Do Bên A, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có khả năng tài chính và kinh nghiệm quản lý trong việc xây dựng và kinh doanh Trung tâm thương mại và Khách sạn nên để thực hiện Dự Án, Bên A và Bên B đồng ý liên doanh với nhau. Theo đó, Bên B và Bên A sẽ cùng với một Cổ Đông Thứ ba thành lập nên một pháp nhân mới dưới dạng một công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân độc lập và danh tánh được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này để điều hành, quản lý và thực hiện Dự án.

Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng, khách sạn) này có các điều khoản sau: Điều 1. Đối Tượng Của Hợp Đồng; Điều 2. Tên, Địa Chỉ Và Ngành Nghề Kinh Doanh Của Công Ty; Điều 3. Trách Nhiệm Hữu Hạn Và Tư Cách Pháp Nhân; Điều 4. Vốn Điều Lệ; Điều 5. Tài Sản, Định Giá Và Chuyển Giao; Điều 6. Thời hạn hoạt động và chấm dứt hợp đồng; Điều 7. Chuyển nhượng cổ phần; Điều 8. Tiến độ thực hiện dự án; Điều 9. Phân chia lợi nhuận và chịu lỗ; Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của các bên; Điều 11. Tổ chức và quản lý công ty; Điều 12. Chủ tịch hội đồng quản trị; Điều 13. Thẩm quyền và trách nhiệm của tổng giám đốc; Điều 14. Ngân quỹ và tài khoản; Điều 15. Năm tài chính; Điều 16. Sự kiện bất khả kháng; Điều 17. Trọng tài và giải quyết tranh chấp; Điều 18. Sửa đổi và bổ sung; Điều 19. Luật điều chỉnh; Điều 20. Ngày hiệu lực; Điều 21. Thỏa thuận khác


Hợp Đồng Hợp Tác Khuyến Mại Trong Dịp Tết Nguyên Đán/ Joint-Promotion Agreement
 • 1828
 • 23


Bên B dự định thực hiện một số hoạt động khuyến mại cho việc tiêu thụ sản phẩm của mình tại các cửa hàng trong dịp Tết và mong muốn được sử dụng sản phẩm của Bên A và nhãn hiệu hàng hoá cho chương trình khuyến mại của mình. Bên A đồng ý bán cho Bên B các sản phẩm nước giải khát có dấu hiệu đặc biệt “TẾT” (“Sản phẩm”) để thực hiện chương trình khuyến mại diễn ra tại các đại lý của Bên B.

Hợp Đồng Hợp Tác Khuyến Mại Trong Dịp Tết Nguyên Đán/ Joint-Promotion Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội Dung Hợp Tác; Điều 2. Hình Thức Khuyến Mại; Điều 3. Tài Liệu, Vật Dụng Quảng Cáo Và Chi Phí Quảng Cáo; Điều 4. Nhãn Hiệu Và Hình Ảnh Sản Phẩm; Điều 5. Sản Phẩm, Giá Cả Và Số Lượng; Điều 6. Giao Hàng; Điều 7. Phương Thức Thanh Toán; Điều 8. Thực Hiện Khuyến Mại; Điều 9. Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng; Điều 10. Bảo Mật; Điều 11. Luật điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 12. Điều Khoản ChungHợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo TVC Tại Rạp Chiếu Phim/ TVC Advertising Agreement
 • 2828
 • 46


BÊN A là chủ sở hữu các cụm rạp chiếu phim tại Việt Nam, có chức năng kinh doanh phù hợp, chuyên nghiệp và mong muốn cung cấp các dịch vụ quảng cáo để cho BÊN B tiếp thị sản phẩm/ dịch vụ tại các cụm rạp chiếu phim này. BÊN B mong muốn được quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của mình tại các cụm rạp chiếu phim của BÊN A.

Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo TVC Tại Rạp Chiếu Phim/ TVC Advertising Agreement này có các điều khoản sau:  Điều 1. Định Nghĩa; Điều 2. Đối Tượng Của Hợp Đồng; Điều 3. Thời Hạn Hợp Đồng; Điều 4. Phí Dịch Vụ Và Thanh Toán; Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; Điều 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; Điều 7. Bảo Mật Thông Tin; Điều 8. Bất Khả Kháng; Điều 9. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại; Điều 10. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 11. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh ChấP; Điều 12. Điều Khoản Chống Hối Lộ; Điều 13.  Điều Khoản Chung; Phụ Lục 01.


Thỏa Thuận Nguyên Tắc Về Đầu Tư Xây Dựng Khu Đô Thị Phức Hợp (Khu Trung tâm thương mại, Khách sạn, Căn hộ cao tầng, Cao ốc văn phòng)
 • 1127
 • 21


Bên A đang có chủ trương mời gọi các nhà đầu tư có năng lực để tham gia phát triển dự án Khu phức hợp đô thị - sân golf. Bên B là một doanh nghiệp có năng lực tài chính vững mạnh, có kinh nghiệm phát triển các dự án cùng chủng loại và mong muốn đầu tư vào dự án nêu trên.

Thỏa Thuận Nguyên Tắc Về Đầu Tư Xây Dựng Khu Đô Thị Phức Hợp (Khu Trung tâm thương mại, Khách sạn, Căn hộ cao tầng, Cao ốc văn phòng) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Mục tiêu và quy mô Dự án; Điều 3. Chi phí và thanh toán; Điều 4. Trách nhiệm các bên; Điều 5. Hỗ trợ đầu tư; Điều 6. Hiệu lực của Thỏa thuận; Điều 7. Điều khoản chung


Hợp Đồng Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất (Sân Golf)
 • 2628
 • 31


Dự án có mục tiêu: Xây dựng tổ hợp sân golf với các trang thiết bị, phương tiện luyện tập và thi đấu golf đáp ứng các yêu cầu của sân thể thao tổ chức các giải đấu golf quốc tế và là cơ sở luyện tập, thi đấu golf chuyên nghiệp, và tạo một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những trung tâm du lịch, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của các đối tượng khách trong và ngoài nước. Chi tiết theo Quyết định v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf  tỷ lệ 1/500.

Hợp Đồng Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất (Sân Golf) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa và diễn giải; Điều 2. Hồ sơ Hợp đồng và thứ tự ưu tiên ; Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng; Điều 4. Mục tiêu, phạm vi, quy mô và tổng chi phí thực hiện Dự Án; Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư (Bên B); Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Điều 7. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng; Điều 8. Nộp ngân sách nhà nước; Điều 9. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; thời hạn sử dụng đất; Điều 10. Bàn giao mặt bằng xây dựng; Điều 11. Cổ vật phát hiện tại khu vực Dự Án; Điều 12. Quản lý chất lượng công trình và chuyển giao công trình thuộc Dự Án; Điều 13. Bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường; Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng; Điều 15. Bảo hiểm các công trình thuộc Dự Án; Điều 16. Rủi ro và bất khả kháng; Điều 17. Vi phạm Hợp đồng Dự Án; Điều 18. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; Điều 19. Giải quyết tranh chấp; Điều 20. Thu hồi đất do vi phạm pháp Luật về đất đai; Điều 21. Thanh lý Hợp đồng; Điều 22. Điều khoản chung


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Góp Vốn Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất
 • 15355
 • 161


Các Bên thống nhất cùng hợp tác kinh doanh nhằm khai thác Khu đất do Bên A sở hữu quyền sử dụng và khai thác và các tài sản hình thành trên Khu đất này thông qua hình thức thành lập pháp công ty cổ phần. Bên A góp vốn bằng quyền sử dụng đất của toàn bộ Khu đất và tài sản trên đất theo giá trị được các Bên thống nhất tại khoản 3 Điều 1 Hợp đồng này.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Góp Vốn Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội Dung Hợp Tác; Điều 2. Hình Thức Hợp Tác; Điều 3. Bảo Đảm Thực Hiện Hợp Đồng; Điều 4. Cam Kết Của Các Bên Về Quá Trình Hợp Tác; Điều 5. Nghĩa Vụ Thuế; Điều 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; Điều 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; Điều 8. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại; Điều 9. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 10. Điều Khoản Chung; Điều 11. Điều Khoản Thi Hành