cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 1227
 • 41

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 1979
 • 52

Tranh chấp quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

86/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3332
 • 66

Tranh chấp hợp đồng mua bán, thuê nhà

20-01-2015
TAND cấp huyện

23/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3842
 • 202

Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

17-04-2013


79/2012/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 2306
 • 83

Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

13-01-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC

519/2011/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 5255
 • 319

Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất

15-12-2011
TAND cấp huyện