cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 08/2015/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 13-05-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ, Phương án sử dụng lao động,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào