cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2015/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 22-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Vi bằng Thừa phát lại, Ngân hàng,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào