cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản
 • Loại vụ việc: Phúc thẩm
 • Số hiệu: 170/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án: 26-01-2016
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

Từ khóa: Ngân hàng,

750/2015/DSPT: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 6604
 • 264

Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản

25-06-2015
TAND cấp tỉnh

Hiện tại ông BĐ_Trung, bà BĐ_Phụng đã ly hôn với nhau; bà BĐ_Phụng đãthế chấp nhà 113 Trần Quý cho LQ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Minh - Chi nhánh Sài Gòn để bảo đảm cho khoản vay của LQ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Kha theo “Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba” số 030.011.112.69870.DB.DN ngày 29/12/2011. Do đó bà NĐ_Ngân, ông NĐ_Tình yêu cầu tuyên bố vô hiệu và hủy các giao dịch dân sự sau: - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở - số 31823/HĐ-TCN xác lập ngày 02/12/2005 tại Phòng Công chứng số 2 giữa bà NĐ_Ngân, ông NĐ_Tình với ông Trí, bà Phượng; - Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng lập tại Phòng Công chứng số 4 vào ngày 15/01/2009 giữa bà Phượng với ông Trí; - Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba - số 030.011.112.69870.DB.DN ngày 29/12/2011 giao kết giữa LQ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Kha; bà Phượng với LQ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Minh – Chi nhánh Sài Gòn.


150/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 1774
 • 42

Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản

22-05-2015
TAND cấp huyện

Bà NĐ_Lê Thị Mão là người khởi kiện trình bày: Theo đơn khởi kiện, ngày 04 tháng 08 năm 2013, bà có cho bà BĐ_Trần Thị Dân vay số tiền là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng, hai bến có lập hợp đồng thế chấp nhà ở số 341, đường KVC, khu phố 6, phường HBC, quận TĐ, thành phố HCM - loại nhà cấp 4 - diện tích 30 m2. Với các thoả thuận như sau: Thời hạn vay, thế chấp là một năm kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 04 tháng 08 năm 2013). Bên thế chấp, thanh toán tiền vay đầy đủ 100.000.000 (một trăm triệu) đồng, đúng hạn, đúng phương thức đã thoả thuận theo hợp đồng là một năm. Khi hết hợp đồng nếu hai bên cùng thoả thuận thì sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng. Bên nhận thế chấp, có nghĩa vụ cho bên thế chấp nhận đủ số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng theo hợp đồng, trong thời gian nhận thế chấp được toàn quyền sử dụng nhà ở số 341, đường KVC, khu phố 6, phường HBC, quận TĐ, thành phố HCM.


29/2014/ DSST: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 934
 • 20

Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản

17-01-2014
TAND cấp huyện

Tại quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 56 /2012/QĐST-DS ngày 30/5/2012 của Tòa án nhân dân thị xã DA, tỉnh BD thì ông BĐ_Trần Quốc Tú và bà BĐ_Châu Ngọc Phúc có trách nhiệm trả cho bà NĐ_Nguyễn Thị Thúy số tiền 22.500.000.000đồng. Trường hợp ông BĐ_Tú và bà BĐ_Phúc không có khả năng trả nợ thì LQ_Công ty cổ phần Tiên Minh có trách nhiệm trả thay cho ông BĐ_Tú và bà BĐ_Phúc số nợ trên. Bà NĐ_Nguyễn Thị Thúy có trách nhiệm trả lại cho ông BĐ_Tú và bà BĐ_Phúc bản chính giấy chứng nhận QSDĐ số 59/QSDĐ/TA-BA do UBND huyện Thuận An ( nay là thị xã DA ) cấp ngày 13/9/1996 và bản chính giấy chứng nhận QSDĐ số 2059/QSDĐ/CQ-BA do UBND huyện Thuận An ( nay là thị xã DA ) cấp ngày 17/6/1998.