cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: N/A
  • Ngày tuyên án: 08-05-2007
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ