cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 2100/2007/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 22-11-2007
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Tranh chấp hợp đồng có thỏa thuận sử dụng ngoại tệ, Thỏa thuận sử dụng ngoại tệ, Gia công,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào