cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 72/2016/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 13-01-2016
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ