cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Số hiệu: 72/2016/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 13-01-2016
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Tranh chấp hợp đồng có thỏa thuận sử dụng ngoại tệ, Thỏa thuận sử dụng ngoại tệ,

03/2009/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1448
 • 29

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

22-12-2009
TAND cấp huyện

Ổng Phạm Thành Công là đại diện theo ủy quyền của bà NĐ_Võ Thị Thủy - Chủ DNTN khách sạn Hòang Thy trình bày: Ngày 11/04/2008 bà NĐ_Võ Thị Thủy - Chủ DNTN khách sạn Hòang Thy (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp Hoàng Thy) có ký hợp đồng số 03/08/HĐ-BS cho BĐ_Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật vô tuyến TV (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty TV) thuê toàn bộ căn nhà số 418 TP p.7 q.5 để làm văn phòng kinh doanh, sinh hoạt và mục đích khác được pháp luật cho phép. Thời hạn cho thuê theo hợp đồng là 10 năm với giá tạm tính là 32.250USD/tháng bao gồm thuế VAT.


603/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1028
 • 16

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

29-04-2016
TAND cấp huyện

Về việc thực hiện hợp đồng cho thuê nhà, tính từ thời điểm thuê nhà (từ tháng 01/2010 đến 31/10/2014) là hơn 4 năm, tuy nhiên BĐ_Công ty Thiện Minh mới chỉ thanh toán tiền thuê nhà từ tháng 01/2010 đến hết tháng 11/2011. Bắt đầu từ tháng 12/2011 đến nay BĐ_Công ty Thiện Minh không thanh toán tiền thuê nhà và không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ việc cho thuê nhà cho bà NĐ_Tú.


07/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 751
 • 13

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

10-05-2011
TAND cấp huyện

Căn cứ vào các hợp đồng số 24/HĐ/XN25 ngày 24/3/2005 và hợp đồng số 394/HĐ-TW25 ngày 01/9/2009 đã được ký kết giữa NĐ_Công ty TNHH xây dựng nhà Thịnh Phát (Sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Thịnh Phát) và Công ty CP Dược phẩm TW25 thì NĐ_Công ty Thịnh Phát là đơn vị được toàn quyền khai thác sử dụng toàn bộ toà nhà Matster Building số 41-43 TCV, phường 6, quận X.