cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 72/2016/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 13-01-2016
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Tranh chấp hợp đồng có thỏa thuận sử dụng ngoại tệ, Thỏa thuận sử dụng ngoại tệ,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào