cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 39/2011/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 29-03-2011
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm