cơ sở dữ liệu pháp lý

7 mẫu hợp đồng được sử dụng để thực thi quyền sử dụng đất (đặt cọc, góp vốn, cho mượn, chuyển nhượng, thế chấp, hợp tác kinh doanh...)

7 mẫu hợp đồng được sử dụng để thực thi quyền sử dụng đất, gồm: Thỏa Thuận Đặt Cọc Mua Đất; Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Góp Vốn Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất; Hợp Đồng Cho Mượn Đất; HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Quyền sử dụng đất và căn hộ; Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Trên Đất; Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đọc thêm

7 bộ mẫu hợp đồng sử dụng cho việc li xăng, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

7 bộ mẫu hợp đồng sử dụng cho việc li xăng, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu gồm: HỢP ĐỒNG LI-XĂNG NHÃN HIỆU HÀNG HÓA; Hợp Đồng Li-Xăng (ngành hàng Thời trang may mặc); Hợp Đồng Chuyển Giao Quyền Sử Dụng Nhãn Hiệu Hàng Hoá (Thực phẩm và Đồ uống)/ Licensing Agreement of Trademarks; Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đồ uống có cồn)/ Technology Transfer Agreement; Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ (Kỹ thuật in trên vải)/ Technology Transfer Contract (Fabric printing techniques)

Đọc thêm

Tuyển tập 10 mẫu hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý để phát triển các kênh bán hàng trong các ngành FMCG, F&B, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng

10 mẫu hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý để phát triển các kênh bán hàng trong các ngành FMCG, F&B, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng gồm: HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI - Sản phẩm viễn thông (MS 01); HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI sản phẩm dinh dưỡng/mỹ phẩm (MS 01); Hợp Đồng Phân Phối Nước Giải Khát/ Distribution Agreement; Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Rượu)/ Distribution Agency Contract (Alcohol); Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ uống), ...

Đọc thêm

5 mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh các dự án có sử dụng đất: sân golf, khu đô thị, khu dân cư, mở văn phòng, kinh doanh khách sạn, quán bar

5 mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh các dự án có sử dụng đất gồm có: Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Góp Vốn Bằng Giá Trị Quyền Sử Dụng Đất; Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Sân Golf; Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Sử dụng mặt bằng mở văn phòng giới thiệu và kinh doanh dịch vụ bất động sản); Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Đô Thị

Đọc thêm

Tuyển tập 9 bộ mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho (có bản tiếng Anh)

9 bộ mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho (có bản tiếng Anh) gồm có Hợp Đồng Thuê Văn Phòng, Thỏa Thuận Cho Thuê Nhà Kho, Hợp Đồng Thuê Kho, Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Xưởng, Biên Bản Ghi Nhớ Thuê Địa Điểm Làm Văn Phòng Công Ty, Hợp Đồng Thuê Kho (cất giữ sản phẩm), Hợp Đồng Thuê Nhà (đặt Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng), ...

Đọc thêm