cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 9 bộ mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho (có bản tiếng Anh)

1)  Hợp Đồng Thuê Văn Phòng - Bên Cho Thuê Và Bên Thuê (Ms 01)

2)  Thỏa Thuận Cho Thuê Nhà Kho

3)  Hợp Đồng Thuê Nhà (đặt Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng)/ Leasing Agreement

4)  Hợp Đồng Thuê Kho (cất giữ sản phẩm)/ Warehouse Leasing Contract

5)  Hợp Đồng Thuê Nhà/ Tenancy Contract

6)  Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Xưởng/ Workshop Lease Contract

7)  Biên Bản Ghi Nhớ Thuê Địa Điểm Làm Văn Phòng Công Ty/ (MOU) The Leasing Arrangements For The Premises

8)  Thoả Thuận Ghi Nhớ Thuê Mặt Bằng (Thành lập Cty)/ MOU ON SURFACE RESERVATION

9)  Hợp Đồng Thuê Nhà (Ms 02)