cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Các loại hợp đồng, thi công xây dựng, lắp đặt, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát được sử dụng cho các công trình xây dựng

Hợp Đồng Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Máy Điện Gió/ Engineering and Construction Contract For Wind Turbines Generator


HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT Thi công xây dựng công trình (MS 01)


HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (MS 01)/ CONSTRUCTION CONTRACT


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Khu Nghỉ Mát


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Và Thi Công Xây Lắp Hệ Thống Cấp Điện Trung Thế


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Hệ Thống Cấp Nước Cho Dự Án Chung Cư


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Xưởng/ Construction Contract


Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Nhà Kho/ Warehouse Installation Contract