cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 10 mẫu hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý để phát triển các kênh bán hàng trong các ngành FMCG, F&B, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI - Sản phẩm viễn thông (MS 01)


HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI sản phẩm dinh dưỡng/mỹ phẩm (MS 01)


Hợp đồng đại lý phân phối/ Agency Agreement


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối - Kem, Đồ uống/ Distributorship Agreement (F&B products)


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Xi măng)/ Distribution Agreement (Cement)


Hợp Đồng Phân Phối Nước Giải Khát/ Distribution Agreement


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ uống)


HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI - sản phẩm Đậu phộng hoặc mặt hàng nông sản khác


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Rượu)/ Distribution Agency Contract (Alcohol)


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 2 (Thiết Bị Điện Tử)/ Second Tier Distribution Agreement